Get Adobe Flash player

บทความพิเศษ ผลสะท้อนของการหย่าทางลัด และ การแนะนํากฏหมายที่ผิด ถึงคดีอิมมิเกรชั่น โดย ทนายอินโต จำพันธ์

Font Size:

ถึงว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะได้รับคำสั่งหย่าจากศาลเร็วกว่า 6 เดือน, จะเป็นไปไม่ได้ที่วันที่คำสั่งศาลนั้นจะมีประสิทธิภาพก่อน 6 เดือน ตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย

การต้องหย่าร้างนาน และค่าทนายนี้ได้ทำให้เกิดอุตสาหกรรมกระท่อม เพื่อพยายามทำให้เวลานี้สั้นขึ้น แต่ว่าการกระทำนี้จะใช้ไม่ได้ในคดีส่วนมาก

สิ่งที่สำคัญกว่านี้คือ การกระทำทางลัด อาจจะกลับมาหลอกหรือมีผลสะท้อนให้คู่กรณีมีปัญหา นอกจากคดีหย่าแล้วจะมีปัญหาในคดีอิมมิเกรชั่นด้วย

หนังสือพิมพ์ไทย บางฉบับ จะมีโฆษณาว่าจะสามารถทำหย่าได้รวดเร็วและเสียค่าทนายน้อยที่รัฐเนวาด้า

สำหรับคนที่อยู่รัฐแคลิฟอร์เนีย เราเคยได้ยินว่าคู่สมรสคนไทย ซึ่งมีที่อยู่อาศัยที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ถูกแนะนําผิดไปว่า เค้าสามารถทำการหย่าโดยถูกต้องตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียที่กงสุลไทย

ถึงว่ารัฐแคลิฟอร์เนีย จะรับรู้การแต่งงานนอกรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐแคลิฟอร์เนีย จะไม่ยอมรับคำสั่งศาลการหย่าจากรัฐอื่น หรือประเทศอื่น หรือกงสุลในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถ้าว่าคู่สมรสทั้งสอง มีภูมิลำเนาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

ถ้าว่าคดีการหย่าถูกเริ่มขึ้น โดยคู่สมรสที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างรัฐหรือต่างประเทศ, คำสั่งศาลจากรัฐนั้น หรือประเทศนั้น อาจจะใช้ได้

ตามประสบการณ์ของผม ที่เป็นทนายในรัฐแคลิฟอร์เนียมา 24 ปีนี้ ผมได้สังเกตว่า มีคำสั่งศาลการหย่าที่ได้จากการดำเนินคดี โดยทแนะจะมีปัญหาบ่อยๆ การทำผิดบ่อยๆ ก็คือว่าคู่กรณีไม่เคยแลกเปลี่ยนเอกสารเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และรายจ่าย (Schedule of Assets and Debts and Income and Expense Declaration) ซึ่งต้องทำตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย

เพราะว่ากฏหมายไม่ได้บังคับให้คู่กรณี ยื่นเอกสารสองฉบับนี้ให้ศาลทแนะบางคนจะไม่ทำเอกสารนั้นเลย และก็ยื่นแต่เอกสารรับรองว่าคู่กรณีได้แลกเปลี่ยนเอกสารนี้

ถึงว่าศาลได้ออกคำสั่งการหย่าก็ตาม คำสั่งการหย่านี้อาจจะถูกยกเลิกได้ตามหลังโดยเฉพาะ ถ้าการหย่านี้ได้ทำโดยมีการออมชอมกัน

ในไม่นานมานี้ สำนักงานเราได้ช่วยลูกความทำคดีขึ้นศาลสำเร็จ ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งศาลเก่าที่มอบสมบัติ รวมทั้งบ้านให้สามีของเธอ ลูกความเราได้รับเงินคืนหลายแสนเหรียญ (Los Angeles Superior Court Case # BD 618268)

ถ้าว่า คนที่มีการหย่าโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย แต่งงานกับคนอื่น เค้าอาจจะทำผิดคดีอาญา เพราะว่าเค้ามีคู่สมรสมากกว่าคนหนื่งในเวลาเดียวกัน (Polygamy) ซึ่งผิดกฏหมายอาญาของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 281 แต่ว่าเค้าอาจจะไม่ถูกจับตัวขึ้นศาล ถ้าว่าเค้าไม่รู้ว่าการหย่าไม่ถููกต้องตามกฏหมาย

ถ้าว่าคนที่มีการหย่าที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย แต่งงานกับคนสัญชาติอเมริกันและยื่นขอเปลี่ยนฐานะเป็นผู้อยู่ถาวร (ใบเขียว), คำขอร้องของเค้าอาจจะถูกปฏิเสธ เพราะว่าเค้าไม่มีสิทธิ์แต่งงานใหม่กับคนอื่นก่อนที่เค้าจะได้รับคำสั่ง ศาลให้หย่าโดยถูกต้องตามกฏหมาย ถึงว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาล (USCIS) อาจจะให้ใบเขียวเค้าโดยผิด รัฐบาลอาจจะยึดใบเขียวคืนในเวลาต่อมาหลังจากเค้ารู้ถึงการหย่า โดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่าง เวลาเค้าขอเปลี่ยนใบเขียวจาก 2 ปีเป็น 10 ปีหรือ เวลาขอสัญชาติอเมริกา

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้ใช้การหย่าทางลัดนี้บ่อยขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการแต่งงานไม่ได้เริ่มโดยความบริสุทธิ์ใจ (“in good faith”) ในกรณีรายละเอียดการหย่าระยะสั้น (“worksheet of a summary dissolution”) แสดงว่า คู่สมรสไม่เคยมีสมบัติและหนี้สินเลย ในเวลาที่ยังเป็นสามีภรรยากัน

ปัญหานี้จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะที่สำคัญ ในเวลาที่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของสังคมไทยเข้าใจผิดว่าไม่สามารถจะต่อใบเขียวจาก 2 ปีเป็น 10 ปีได้ถ้าว่าคู่สมรสได้แยกทางกันและฝ่ายทื่เป็นสัญชาติอเมริกา ไม่ยอมเซ็นฟอร์ม I 751 เพื่อเห็นพร้อมด้วยหลังจากเงื่อนไขใบเขียว 2 ปีหมดกำหนด

มีคนไทยหลายคนเคยบอกเราว่าเค้าเข้าใจผิดอย่างนี้ หลังจากได้ฟังการสัมภาษณ์ของทนายไทยอยู่ในทีวีดาวเทียม (Thai Satellite TV) ประมาณ 10 ปีก่อน ตรงกันข้ามกับความเข้าใจผิดนี้

กฏหมายอิมมิเกรชั่นของอเมริกัน อนุญาตให้คนที่มีใบเขียว 2 ปี ซึ่งแยกจากคู่สมรสที่เป็นสัญชาติก่อน 2 ปี และได้รับคำสั่งศาลการหย่า, ขอต่อใบเขียวด้วยตนเอง ถ้าเค้าพิสูจน์ได้ว่า การแต่งงานได้แต่งงานด้วยความบริสุทธิ์จริง และถ้าการขอต่อใบเขียวด้วยตนเองนี้ เกิดขึ้นหลังจากใบเขียวสองปีหมดกำหนด เค้าต้องมีเหตุผลที่ดีเพียงพอว่าทำไมเค้ายื่นคำขอช้า

มีคดีที่เกิดขึ้น 20 ปีก่อน คู่สมรสคนหนึ่ง ซึ่งแยกทางกับภรรยาของเค้าก่อน 2 ปี เสียใจมากเกี่ยวกับการหย่า ถึงทำให้เค้าเอาหลักฐานเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งหมดหลังจากเค้าถูกแนะนําผิด ผลการกระทำนี้ทำให้เอกสารการหย่า ของเค้าเป็นเปอร์เซ็นสูงขึ้นของหลักฐาน และทำให้มีความสำคัญขึ้นมากในการขอร้องต่อใบเขียว.

ทั้งที่ทแนะของเค้าเอง เป็นคนกรอกข้อความในเอกสารขอหย่าร้างระยะสั้น ว่าเค้าไม่มีสมบัติและหนี้สินเลย รัฐบาลก็เถียงว่าการแต่งงานของเค้าไม่ได้แต่งขึ้นโดยบริสุทธิ์เพราะเค้าได้เซ็นคำขอร้องหย่า ภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จ (under penalty of perjury) ว่าเค้าและภรรยาของเค้าไม่มีสมบัติและหนี้สิน ร่วมกันเลย ทั้งๆ ที่เค้าใช้ชีวิตร่วมกัน เกือบ 2 ปี

ทแนะหลายคนจะชอบแนะนําว่าคดีอาญา ทุกอย่างจะทำให้ไม่สามารถขอเปลี่ยนใบเขียวและขอสัญชาติอเมริกันได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว คดีอาญาบางอย่าง อาจจะไม่มีผลรุนแรงในคดีอิมมิเกรชั่น ตัวอย่าง ในปัจจุบันนี้ ศาลอุทธรณ์ของเขต 9 ได้ตัดสินว่า คนที่มีคดีลักทรัพย์บางอย่างในรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ไม่มีคดีอาญาอื่น จะสามารถขอใบเขียว หรือขอสัญชาติได้ถ้าเค้ามีคุณสมบัติเพียงพอ แต่ว่า ศาลสูงสุดของประเทศ กำลังทบทวนคดีนี้อยู่ แต่ยังไม่ได้ตัดสิน.

กฏหมายผลสะท้อนของคดีอาญาต่อคดีอิมมิเกรชั่น เป็นกฏหมายซึ่งซับซ้อนมากและเปลี่ยนบ่อยๆ ถ้าท่านมีคดีอย่างนี้ ท่านควรจะปรึกษาทนายของท่าน

*บทความนี้เป็นบทความทั่วไป และไม่ได้พยายามให้คำแนะนําด้านกฏหมายแก่ผู้อ่าน หรือพยายามสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างทนายความและลูกความ

ถ้าต้องการคำแนะนําด้านกฏหมาย ผู้อ่านควรปรึกษาทนายความโดยระบุคำถามให้ชัดเจน

**ทนายอินโต จำพันธ์ เป็นประธานสำนักงานอินโต จำพันธ์

เคยได้รับใช้สังคมไทยและลาว ในฐานะทนายที่ถูกต้องตามกฏหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่ปี 1992 ทนายอินโต พูด อ่านและเข้าใจภาษาไทยและลาวได้คล่อง

ทนายอินโตเรียนจบจาก University of Southern California and University of the Pacific.

และได้รับเกียรติให้เขียนและพิมพ์บทความวิจัยกฏหมาย Law Review Comment (มีทนายอเมริกันน้อยคนมากที่ได้รับเกียรตินี้).

นอกจากคดีเสียชีวิตในการทำงานและการบาดเจ็บอย่างอื่น ทนายอินโต จำพันธ์ เคยมีประสบการณ์ขึ้นศาล (trials) ในคดีหย่า คดีอิมมิเกรชั่น และคดีอาญา

สำนักงานทนายความอินโต จำพันธ์ ก็ยังมีประสบการณ์ขึ้นศาลในคดีล้ม ละลาย

คดีผิดสัญญา คดีอสังหาริมทรัพย์คดีแย่งสมบัติหรือพินัยกรรม และคดีถกเถียงการค้าอื่นๆ

............................................