Get Adobe Flash player

‘ปกรณ์’ห่วงกิจกรรมซ้ำซ้อน งดจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อคุณ

Font Size:

ตามที่ “ปกรณ์ พงศ์ธราธิก” กำหนดจัดคอนเสิร์ตเพื่อคุณ ให้นักร้องสมัครเล่น ได้ขึ้นเวทีมาตรฐาน ล่าสุดได้ประกาศงดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว

นายปกรณ์ พงศ์ธราธิก ได้แจ้งข่าว เรื่องของดการจัดคอนเสิร์ต "เพื่อคุณ"โดยได้ระบุว่า ทางคณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อคุณ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าตามที่หนังสือพิมพ์ของท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตนั้นมีผลได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากการเสนอข่าวเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดฯ จึงขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ด้วย

แต่ด้วยเหตุผลบางประการคณะผู้จัดฯ มีความจำเป็นต้องระงับการจัดคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายนศกนี้ เป็นการชั่วคราว และจะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบของการจัดในครั้งต่อไป.

เหตุผล...... 1.เพื่อรักษาความมีมารยาทไว้ในสังคม 2.เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ซึ่งอาจนำมาสู่ความแตกแยกของของสังคม 3.เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความหนักใจแด่ผู้ที่สนับสนุนในกิจกรรมทั้งสองฝ่าย 4.เพื่อหลีกเลี่ยงคำถามต่างๆที่จะมีขึ้นจากความเข้าใจผิด โดยไม่ทราบข้อเท็จจริง

โดยปกติแล้วผู้จัดฯ ได้มีการตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมของสังคมไทยทุกครั้งก่อนที่จะมีการกำหนดวัน แล้วจึงแจ้งให้สังคมรับรู้ก่อนจะมีกิจกรรมล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อน การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ได้มีการตระเตรียมงานในลักษณะเดียวกัน

ผู้จัดฯ ทราบดีว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ทางสมาคมอีสาน ได้มีการจัดงานประจำปีจึงได้สอบถามไปยัง คุณพูนสิน สุทธิสาร (อดีตนายกสมาคมอีสาน) ได้รับคำตอบว่าทางสมาคมได้กำหนดไว้วันที่ 10 มิถุนายน ส่วนวันที่ 17 มีงานมงคลสมรสของลูกหลานในสังคมแอลเอสองราย

ผู้จัดฯ จึงได้กำหนดวันที่ 3  เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมทั้งหมดที่มีขึ้นในเดือนมิถุนายน จึงได้วางเงินมัดจำให้แก่โรงละครตามระเบียบการ จากนั้นจึงได้ให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ ก่อนที่จะดำเนินงานขายบัตรออกไป และพร้อมทั้งได้ทาบทามนักร้อง รวมทั้งผู้ที่สนับสนุนรายการหลายท่าน

ต่อมาทางคณะผู้จัดฯ ได้ทราบมาว่ามีผู้จัดกิจกรรมประเภทเดียวกันวันเดียวกัน เวลาเดียวกัน และสิ่งที่สำคัญผู้สนับสนุนส่วนใหญ่คือท่านที่อยู่ในวงการเดียวกันทางคณะฯ จึงได้ปรึกษากันอย่างรอบคอบ ผลสรุปทุกคนมีมติให้ยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมานี้

ทางคณะผู้จัดฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่าน เพื่อขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์จากการพิจจารณาของท่านตามความเหมาะสม

หมายเหตุ....ผู้ที่ได้ซื้อบัตรไว้ล่วงหน้า หรือผู้ที่ได้ส่งเงินสนับสนุนในกิจกรรม ทางผู้จัดฯ ยินดีคืนเงินให้ทุกท่านครบตามจำนวน

ด้วยความนับถือ ปกรณ์ พงศ์ธราธิก

..............................................