Get Adobe Flash player

แถลงการจัดงานสปอร์ตไนท์ หนุนกีฬา แอลเอ-ซานฟราน

Font Size:

สมาคมไทยฯจัดสปอร์ตไนท์ปาร์ตี้ 2017 หาทุนสนับสนุน กีฬาประเพณี แอลเอ-ซานฟราน ครั้งที่ 61 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 17,232.07 เหรียญ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 จีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ แจ้งผลการจัดงานสปอร์ตไนท์ปาร์ตี้ 2017 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560    ณ Rosemead Community Center โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันกีฬาประเพณี แอลเอ-ซานฟรานซิสโก ครั้งที่ 61 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬา Glendale Sports Complex เมืองเกลนเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย

นายกสมาคมไทยกล่าวว่า การจัดงานสปอร์ตไนท์ปาร์ตี้ 2017 ที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน มีรายได้ทั้งสิ้น 20,201 เหรียญ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 2,968.93 เหรียญ รวมมีรายได้สุทธิ 17,232.07 เหรียญ ตามรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายตามที่แนบมานี้ สำหรับผู้ได้รับรางวัลขวัญใจสปอร์ตแมน คือ คิด ฉัตรประภาชัย และขวัญใจสปอร์ตเกิร์ล คือ เจริญพร แฮ็กเกอร์

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ฝากขอขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ทุกๆ ท่านที่บริจาคเงิน อาหาร และของรางวัล ขอขอบคุณสมาคมและชมรมต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุน ขอขอบคุณคุณสุนทรี แซ่ เบ ที่ช่วยประสานเรื่องสถานที่จัดงาน ขอขอบคุณสมชาย ไทยทัน เอื้อเฟื้อเวที ขอขอบคุณ ต่อศักดิ์ ผดุงโยธี และนักร้องวงอัปสรศรี ขอขอบคุณพิธีกรคู่ขวัญ ต้อย ตีวิด และผิง รุจิลาภา พัฒฑนะ ขอขอบคุณการแสดงจากคณะครูอาสาวัดพระธาตุดอยสุเทพ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอขอบพระคุณผู้แสดงแบบรับเชิญกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ คิด ฉัตรประภาชัย อรรคเดช ศรีพิพิฒน์ ปกรณ์ เกตุพงศ์สุดา และรัตนหทัย ใจยงค์ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และท้ายสุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานครั้งนี้ออกมาอย่างสำเร็จลุล่วง มา ณ โอกาสนี้

สำหรับรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย

รายรับ 1. จำหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน 4,590 เหรียญ 2. จำหน่ายบัตรราฟเฟิล 4,620 เหรียญ 3. จำหน่ายมาลัยการประกวดขวัญใจสปอร์ตแมนและสปอร์ตเกิร์ล 2,361 เหรียญ 4. ร้องเพลงบริจาค 488 เหรียญ 5. จำหน่ายโซดา 42 เหรียญ 6. จำหน่ายเสื้อ 100 เหรียญ และ 7. รายได้จากสปอนเซอร์รวม 8,000 เหรียญ ดังรายนามต่อไปนี้

-สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอลแองเจลิส 3,000 เหรียญ -ทีน่าและพีท เจนสวัสดิ์สถาพร “Goudy Honda Alhambra” 1,000 เหรียญ -การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแองเจลิส 500 เหรียญ -The Shrimp Lover สาขา Hollywood และ Redondo Beach 500 เหรียญ

-Mr. Thao Vuong “Star Sun Solar”            500 เหรียญ -Mr. Ralph Torres “สุสานพิมานไทย” 500 เหรียญ

-สุทิน ธิวาศาสตร์ “โรงแรมลินคอล์น พลาซ่า” 500 เหรียญ -ต่อศักดิ์ ผดุงโยธี “วงดนตรีอัปสรศรี” 500 เหรียญ -ชัญญา ซูซูกิ “Farmers Insurance” 200 เหรียญ -เทเรซ่า ไทยภิรมย์สามัคคี 100 เหรียญ -เกศกนก รัตตกูล “ร้านอาหาร การะเกด” 100 เหรียญ -ชมรมอดีตทหารไทย      100 เหรียญ -สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล “ตลาดบางรัก นอร์ทฮอลลีวูด” 100 เหรียญ -วนิดา ศรีวรมย์ “ร้านอาหารไทยนคร” 100 เหรียญ –ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300 เหรียญ รวมรายรับทั้งสิ้น 20,201 เหรียญ

รายจ่าย   1. ค่าเช่าสถานที่ 650 เหรียญ 2. ค่าวงดนตรีและเครื่องเสียง 500 เหรียญ 3. ค่าเช่ารถ U-Haul  231.22 เหรียญ 4. ค่าถ้วยรางวัลและสายสะพาย 150 เหรียญ  5. ค่าผลิตสิ่งพิมพ์และป้ายต่างๆ  348.43 เหรียญ  6. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 433.33 เหรียญ 7. ค่าเบ็ดเตล็ด อาทิ ค่าซัพพลายจานชาม ผ้าปูโต๊ะ มาลัยประกวด ฯลฯ รวม 575.95 เหรียญ   8. ค่าทิป 80 เหรียญ รวมรายจ่ายทั้งสิน 2,968.93 เหรียญ

สปอนเซอร์ของรางวัลราฟเฟิล และผลการจับฉลาก

-Raffle# 0925 ตั๋วเครื่องบินไปกลับแอลเอ-กรุงเทพฯ มูลค่า 1350 เหรียญ จากนสพ.สยามมีเดีย ได้แก่ ธีรวัฒน์ บุญญมาศ

-Raffle# 0779 Sapphire ล้อมเพชร มูลค่า 350 เหรียญ จาก Mink Jewelry โดยมาลี เหมือนรักษา ได้แก่ นัยนา มาวาร์ (Naiyana Mavar)

-Raffle# 1482 ตู้อบสมุนไพร จากบ้านสมุนไพรไทย โดยจอย กิริยา หิรัญพลกุล ได้แก่ เล็ก พอลลาร์ด

-Raffle# 1215 ทีวีสี 32 นิ้ว จากร้านอาหาร Red Chicken, San Gabriel ได้แก่ แพทย์หญิง สุวรรณี วิทยพูม

-Raffle# 0665 & #1217 กระเป๋าเดินทาง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแองเจลิส จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ปริญญวิศว์ จินดาวัฒน์ และ 2. แพทย์หญิง สุวรรณี วิทยพูม

-Raffle# 0633 & #1264 บัตรรับประทานอาหารจากร้าน Shabushi ถนน Sunset จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. นุ่น ดิษยบุตร และ 2. นงเยาว์ วรานนท์

-Raffle #0579 & #0813 บัตรนวด Gift Certificate จากร้าน Nuch Royal Thai Spa จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. โบ Lax-C และ 2. สุเทพ ธีระประวัติ

-เครื่องครัว จากยาใจ ยัง จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ 1. Raffle# 1070 พจนีย์ 2. Raffle# 1739 เจ ไทยเดชา 3. Raffle# 1840 จิตกัมพล 4. Raffle# 1328 นิด วัดไทย 5. Raffle# 0895 แอน คิง  และ 6. Raffle# 1527 ภราวุฒิ แสงรัตน์

รายนามผู้บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม

อาหาร 1. สิทธิพร สังขมี จากร้านจิตลดา 2. แดง นิตยา จากร้านอาหารแซมมี่ไทย 3. สลิ่ม อิ่มใจ                4. นิด วราภรณ์ เกษมศิลป์ 5. แดน หอมสรรพยา 6. คุณพอล จากร้านอาหาร Red Chicken 7. ท่านดุสิต จากวัดไทยลอสแองเจลิส 8. เล็ก-อุทัย กลิ่นมาลัย จากร้านอาหารราชาส้มตำ 9. ร้านอาหารโอชา สาขาแวนนายส์ 10. คุณแม่สมศรี-นิภา จาก Healthy Choice Catering

ขนมหวาน : ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา วัดไทย เครื่องดื่มและผลไม้ : แอน คิง ขนส่งอาหาร : นิยม สมัยสมภพ ฝ่ายจัดการอาหาร : นิภา บุญญมาศ Healthy Choice Catering      

.........................................