Get Adobe Flash player

สกญ.ให้บริการกงสุลสัญจร เพื่อชุมชนไทยในเขตอาณา

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ ให้บริการกงสุลสัญจร สำหรับชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15-16 กรกฎาคม จากนั้นจะให้บริการแก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส แถลงว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย  วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ที่วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St, Berkeley, CA 94703 โทร (510) 849-3419

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทาง (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ อาทิ การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย และ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำนัดหมายเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าท่านสามารถทำนัดหมายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์“นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ (323) 962-9574

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสาร ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ (323) 962-9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่Facebook (Royal Thai Consulate-General Los Angeles)และ Twitter (ThaiCGLA) 

นอกจากนี้ ทาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง     ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้       

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

ที่ร้าน Anong’s Thai Cuisine เลขที่ 620 Central Ave, Cheyenne, WY 82007 โทร (307) 638-8597

โดยจะให้บริการ (1) หนังสือเดินทาง (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ อาทิ การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย และ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะนำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการที่มลรัฐไวโอมิง เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยชุมชนไทยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่นครลอสแอนเจลิสหรือกงสุลสัญจรที่มลรัฐข้างเคียง

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำนัดหมายเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามช่องทางต่างๆ (โปรดดูรายละเอียดด้านบน)

สำหรับงานบริการกงสุลสัญจรที่ผ่านมา เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทยมลรัฐนิวเม็กซิโก ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม 147 ราย แบ่งเป็น

(1)        หนังสือเดินทาง 74 ราย

(2)        บัตรประจำตัวประชาชน 34 ราย

(3)        นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ 3 ราย

(4)        ให้คำปรึกษาด้านกงสุล 36 ราย

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ยังมีคนไทยจากมลรัฐเท็กซัส และโคโลราโดมาใช้บริการอีกด้วย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่นครลอสแอนเจลิส

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน 5 คน เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธมงคลนิมิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การจัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองอื่นๆ ตลอดปี 2560     และตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(1)        เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(2)        Facebook: Royal Thai Consulate – General, Los Angeles 

(3)        Twitter: ThaiCGLA

(4)        โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ (323) 962-9574

................................................................