Get Adobe Flash player

ทูตสหรัฐฯแนะนำพระธรรมทูต ก่อนเดินทางไปเผยแผ่ศาสนา

Font Size:

"ปีเตอร์ เฮย์มอนด์" อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ให้ความรู้แก่พระ ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ม.มหาจุฬาฯ ถึงลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนอเมริกัน

เว็บไซต์ บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ถวายความรู้เรื่อง "ลักษณะนิสัย และวัฒนธรรมของคนอเมริกา" แก่พระในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23  วิทยาลัยพระธรรมทูต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ม.มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังด้วย และมอบพระไตรปิฎกสากลด้วย

การบรรยายวันนี้ อัครราชทูตขอฝากพระธรรมทูต เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สหรัฐอเมริกา ขอให้อธิบายหลักคำสอนของพระพุทธองค์ให้ชาวอเมริกันเข้าใจ ซึ่งปัจจุบัน ชาวอเมริกันให้ความสนใจพระพุทธศาสนามาก วิถีชีวิตคนอเมริกัน มีความแตกต่างหลากหลาย ที่มาอาศัยอยู่ต่างก็มาจากหลากหลายเชื้อชาติ มาตั้งหลักปักฐานที่อเมริกาซึ่งมีความกว้างใหญไพศาล ทุกคนต่างมีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีอิสระในการนับถือศาสนา พระธรรมทูตต้องแสดงความสามารถของตนเองให้ได้โดยสอนคนอเมริกัน ให้ได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ทั้งนี้นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาครั้งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการจีนและมองโกเลียประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (พ.ศ. 2557-2559)

อัครราชทูตที่ปรึกษาเฮย์มอนด์สามารถพูดภาษาไทย ลาว และจีนกลางได้ รวมทั้งภาษาฝรั่งเศสได้ในระดับหนึ่ง.

...................................................