Get Adobe Flash player

กสญ.หารือกลุ่มแปซิฟิกเทรด สร้างเครือข่ายธุรกิจนานาชาติ

Font Size:

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กสญ. พบหารือกับกลุ่ม Pacific Trade & Culture Alliance จัดงาน เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาพบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับสมาชิกคณะกรรมการกลุ่ม Pacific Trade & Culture Alliance ประกอบด้วยนายเสวี เรืองตระกูล Ms.Maria Dumatol และ Ms.Ngoc-Tinh Nguyen โดยมี ผอ.ฐนิตา ศิริทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายเสวีฯ ได้กล่าวแนะนำกลุ่ม Pacific Trade & Culture Alliance ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ส่งเสริมการค้าขายและเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย

2. กลุ่ม Pacific Trade & Culture Alliance เสนอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมจัด International Business Sysposium ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาพบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนในปีที่แล้ว และในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานเช่นเดิม ซึ่งคาดว่างานนี้จะจัดขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายน 2560

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ยังได้เข้าร่วมงาน 2017 Memorial Day Ceremonies ที่ Los Angeles National Cemetery

โดยกงสุลใหญ่ฯ และภรรยา เข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลาในงาน 2017 Memorial Day Ceremonies เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความระลึก ถึงทหารสหรัฐฯ ผู้ที่เสียชีวิต จากการทำสงคราม ร่วมกับทหารอเมริกัน ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกากว่า 500 คน และกงสุลใหญ่และผู้แทนกงสุลใหญ่และคณะกงสุลจากสถานกงสุลกว่า 10 ประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลสำคัญ อาทิ นาย Ted Liu สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ อดีตทหารผ่านศึกสังกัดกองทัพอากาศสหรัฐฯ ผู้แทนผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานรัฐบาลกลางและท้องถิ่นรวมทั้งทหารผ่านศึกเข้าร่วมจำนวนมาก

ไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชียและส่งทหารเข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสหรัฐฯ ในหลายสงคราม อาทิ สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม อิรักและอัฟกานิสถาน เป็นต้น

ส่วนเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 กงสุลใหญ่ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภาควิชาภาษาไทย  ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส (UCLA)

โดยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณาจารย์คณะ Asian Languages & Cultures Department มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส (UCLA) โดยมีศาสตราจารย์ William Bodiford, ศาสตราจารย์ Shoichi Iwasaki ภาควิชาภาษาศาสตร์ ดร.Gyanam Mahajan ดร. เจนจิต กสิกิจธำรง นักศึกษาวิชาภาษาไทยประธานไทยสมาคม UCLA และ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมหารือด้วยสาระสำคัญมีดังนี้

1.ศาสตราจารย์ Bodiford กล่าวต้อนรับและยินดีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นความสำคัญของ  การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ที่ UCLA มาอย่างต่อเนื่อง ดร. Mahajan แจ้งว่า หลักสูตรวิชาภาษาไทยที่ UCLA เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาที่สนใจ ดร.เจนจิตฯ ได้นำเสนอแบบการสอนภาษาไทย ที่ได้จัดทำขึ้น ในลักษณะที่เรียกว่า “E-Reader” โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนและสามารถทำแบบทดสอบด้วยตัวเอง online ได้ พร้อมกับแบบเรียนที่ทำให้มีความทันสมัยมากขึ้น ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในหมู่นักเรียนนักศึกษา วิชาภาษาไทยมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน จำนวน 28 คน ในปีนี้มหาวิทยาลัย UCLA จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาควิชาภาษาไทย (Thai Studies) โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมในวันที่ 10-11 พ.ย. 2560 และได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย 

3. กสญ.ขอบคุณคณาจารย์ที่นำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและพร้อมจะพิจารณาสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ โดยคำนึงว่าควรเป็นหุ้นส่วนระหว่าง ฝ่ายไทยและ UCLA เพราะทราบดีว่า ความสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงจากช่วงทศวรรษ 1960-1970 นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ น่าจะร่วมมือกันเพื่อพิจารณาหลักสูตรการสอน ตำราและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันได้ด้วย

3. สกญ.กำลังดำเนินโครงการ Thai American Friendship Project และ Thai American Leadership Project ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์และเฟสบุ้คของ สกญ.   นอกจากนี้ ปีหน้า สกญ.ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จะ จัดงานสงกรานต์ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือน เม.ย. 2561 ที่จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบด้วยกัน ต้องการให้นักศึกษาและเยาวชนไทยอเมริกันจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในงานดังกล่าวด้วย

................................................