Get Adobe Flash player

‘หลวงตาประทีป’ มรณภาพ สวด7คืนก่อนส่งร่างกลับไทย

Font Size:

หลวงตาประทีป รองเจ้าอาวาสวัดไทย มรณภาพ สิริอายุ  84 ปี คณะสงฆ์และศิษย์ร่วมกันจัดสวดถวาย 7 คืน ก่อนส่งร่างกลับไทย ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดระฆัง

พระครูเกษมศาสนวิเทศ (ประทีป เขมปทีโป) รองเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส หรือที่ศิษยานุศิษย์เรียกขานด้วย ความเคารพว่า “หลวงตาประทีป” ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. หลังจากที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่เดือนมีนาคม และครั้งสุดท้ายเข้าพักฟื้นที่ Panorama Garden Nursing Home &Rehabitation Center เมืองแวนนายส์ เป็นเวลาแรมเดือน สุดท้ายท่านมรณภาพด้วยอาการ อันสงบ สิริรวมอายุได้ 84 ปี

พระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 4 โมงเย็น คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีเพื่ออุทิศถวายท่าน “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ เป็นเวลา 7 คืน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่10 มิถุนายน 2560 โดยวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน จัดพิธี ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน เริ่มเวลา 16.00 น. หรือ 4 โมงเย็น เป็นพิธีถวายน้ำสรง ศพ เปิดให้พระสงฆ์ธรรมทูตและญาติโยมถวายน้ำสรงจนถึงเวลา 19.30 น. หรือทุ่มครึ่ง จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม แล้วผู้แทนคณะสงฆ์และญาติโยมกล่าวถวายอาลัย พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเป็นคำรบสุด ท้ายแล้วกรวดน้ำรับพร พระสงฆ์แสดงอนุโมทนากถา เป็นเสร็จพิธี และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นไปจัด พิธีบนอุโบสถศาลาจนครบ 7 วัน

“พวกเราเสียใจกันมากเลย เพราะท่านเป็นพระเถระอาวุโสที่ช่วยงานหลวงเตี่ยสร้างวัดไทย ตั้งแต่ปี 2522 ไม่คิดว่าหลวงตาจะด่วนจากไปเร็วเช่นนี้ แม้จะรู้อยู่ก็ตาม ระยะปีหลังๆ นี้พวกเราก็เห็นท่านเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลอยู่ตลอด ก็เลยนอนใจ แต่เมื่อท่านจากไปเร็วเช่นนี้ พวกเราทั้งพระและลูกศิษย์ก็พร้อมใจกันจัดพิธีถวายท่านดังกำหนดการข้างต้น หลังจากนั้นแล้วก็จะส่งสรีระสังขารของหลวงตากลับเมืองไทย ตามความต้องการของคณะศิษยานุศิษย์ในเมืองไทย เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดระฆังโฆสิตาราม วัดที่หลวงตาจำพรรษามาก่อนที่จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทย แล้วทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพตามลำดับต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสรีระสังขารหลวงตากลับเมืองไทยนี้ หลวงพ่อใหญ่เมตตาให้อยู่ในความรับผิด ชอบของวัดไทยทั้งหมด” ท่านเริ่มกล่าว

 “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ เป็นชาวราชบุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2476 ที่อำเภอบ้านโป่ง เดิมชื่อ ประทีป นามสกุล น้อยบาง เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นสามเณรเมื่ออายุ 12 ปีพ.ศ. 2488 และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อปี พ.ศ. 2498 อายุได้ 22 ปี ที่วัดบ้านเกิด แล้วมาจำพรรษาที่วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. เรื่อยมาจนเดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 2522 ช่วยงาน “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร สร้างวัดไทย เพราะมี ความถนัดด้านงานช่างทุกอย่าง และจำพรรษา ณ วัดไทยมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ นั้น คืนแรกวัน อาทิตย์ที่ 4 มิถุนยน คณะวัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพ วันที่ 5 มิถุนายน สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมล้านนาไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ คณะวัดมอญรามัญ คุณสำรอง จารุธวัช และ คุณโอฬาร บุญรักษ์ เป็นเจ้าภาพ วันที่ 6 มิถุนายน คุณสละ-สมทรง ชาเวียง และคณะศิษย์แซนดิเอโก เป็นเจ้าภาพ วันที่ 7 มิถุนายน คุณสมภพ-พรรณีแม้นนิลเป็นเจ้าภาพวันที่ 8 มิถุนายน คณะสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็น เจ้าภาพ วันที่ 9 มิถุนายน คณะศิษย์กรรมฐานวัดไทยฯ และ คุณกาญจนี โรเบลส เป็นเจ้าภาพ และวันที่ 10 มิถุนายน กลุ่มอนุรักษ์มรดกไทย โดย คุณกนกพรรณ ปานสำลี คุณพัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์ คุณสง่า รัศมี และ คุณพูนศิริ ลิมพะสุต คณะวัดพรหมคุณาราม อริโซน่า โดยท่านเจ้าคุณวินัย พระวิเทศพรหมคุณ เป็นเจ้าภาพ

ขอเชิญญาติโยมที่เคารพนับถือ และศิษยานุศิษย์ไปร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีฟังพระสวดอภิธรรมอุทิศถวาย “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันโทร. 818-780-4200, 818-445-6366 และ818-448-9689 สำหรับท่านที่ต้องการส่งพวงหรีดมาเพื่อแสดงความอาลัย “หลวงตา” นั้นขอความกรุณาโปรดงดไว้ก่อนเนื่อง เพราะสถานที่ไม่เพียงพอขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

..................................................