Get Adobe Flash player

‘จีน่า’ สรุปผลการจัดการแข่งขัน กีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟราน

Font Size:

สมาคมไทยฯ สรุปผลการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน กีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟราน ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทย แถลงว่า ตามที่สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การแข่งขันกีฬาประเพณี แอลเอ-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 61 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา Glendale Sports Complex  เลขที่ 2200 Fern Ln, Glendale, CA 91208 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีในครั้งนี้ ได้รับความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 ท่าน โดยผลการแข่งขัน ทีมแอลเอเจ้าภาพเป็นฝ่ายชนะ ได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลการแข่งขันรวม แอลเอชนะซานฟราน 4 ต่อ 1 จากประเภทกีฬาต่างๆดังต่อไปนี้ กีฬากอล์ฟ 11-5 กีฬาแชร์บอลหญิง 12-8 กีฬาฟุตบอลหญิง 0-1 กีฬาฟุตบอลอาวุโส 3–2 และกีฬาฟุตบอลหนุ่ม 2-1

ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้ ถือเป็นประเพณีซึ่งจัดสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างชุมชนชาวไทย-อเมริกัน ในรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เป็นการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจระหว่างกัน เรียนรู้ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การเคารพซึ่งกันและกัน

โดยกำหนดการต่างๆที่ได้เกิดขึ้น เรียงตามลำดับ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิส สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ในฐานะเจ้าภาพ ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และคณะนักกีฬาจากซานฟรานซิสโก โดยมีท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานและเปิดทำเนียบต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ สนามกีฬาเกล็นเดล สปอร์ตคอมเพล็กซ์ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีแอลเอ – ซานฟรานฯ ครั้งที่ 61 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 – 23.00 น. ณ โรงแรม ลินคอล์น พลาซ่า เป็นงานเลี้ยงนักกีฬาและสมาคมชมรมต่างๆ และเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 – 18.00 น. ทีมสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้ตามไปส่งทีมสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและคณะ ณ ซานตา บาร์บาร่า และรับประทานอาหารร่วมกัน

อนึ่ง การจัดงานกีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 61 ที่ผ่านมานี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ทั้งนี้เนื่องจากความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของชุมชนไทยทั้งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และแคลิฟอร์เนียภาคใต้                

ในนามของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของงานกีฬาประเพณีในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมกีฬาประเพณีในครั้งนี้มาโดยตลอด

ขอขอบคุณคุณวัลลภ คชินทร คณะกรรมการจัดงาน นักกีฬา และทีมเชียร์ลีดเดอร์จากสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ทุกๆท่าน ขอขอบคุณสมาคมและชมรมต่างๆที่ให้ความสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ขอขอบคุณ คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ คุณดนัย นิลพลับ โค้ชเล็ก คุณมงคล เรืองรัตน์ธรรม โค้ชยี่ คชเสนี และคณะนักกีฬาทุกๆท่าน ขอขอบคุณ คุณใหญ่ อัษราภัค เกตุทอง ที่ให้ความสนับสนุนเครื่องแต่งกายในขบวนพาเหรด ขอขอบคุณดรัมเมเยอร์ น้องนิโคล นิโคลิน พิชาภา ลิมศนุการณ์ Miss Teen Asia USA 2014 น้องจิน กรกนก ศรีบางพูล Miss Thai New Year 2015 และน้องเพลง สราลี แสงทองคำ

ขอขอบคุณทีมเชียร์ลีดเดอร์แอลเอโดยการนำของน้องโบ สุทธิดา คุ้มครอง และครูเบียร์ ฐานันดร เหล็กดี ขอขอบคุณกองเชียร์ที่สร้างความสนุกสนานตลอดรายการ ขอขอบคุณครูอาสา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอขอบคุณคุณสุทิน ธิวาศาสตร์ แห่งโรงแรมลินคอล์น พลาซ่า ขอขอบคุณ คุณสมชาย ไทยทัน และนักร้องคณะครูอี๊ด พิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ขอขอบคุณพิธีกร คุณต้อย ตีวิด และคุณจิดา สุขประดิษฐ์ ขอขอบคุณการแสดงภาคกลางคืน จากครูอาสา วัดไทย ลอสแองเจลิส สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา การแสดงจากทีมเชียร์ลีดเดอร์ของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และการแสดงจาก คุณนูโน่ สุรสีห์ จิตตมานนท์กุล ของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนและช่างภาพทุกท่านที่ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

“และท้ายสุดขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกๆ ท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานครั้งนี้ออกมาอย่างสำเร็จลุล่วง มา ณ โอกาสนี้” จีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยฯ กล่าว

รายระเอียดรายรับ-รายจ่าย

รายรับ 1. รายรับที่ได้จากการจัดงานหาทุน “Sports Night Party 2017” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 รวมเป็นเงิน 17,232.07 เหรียญ 2. รายรับเพิ่มเติมจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกและเบียร์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นเงิน 910 เหรียญ สรุปรวมยอดรายรับทั้งสิ้น 18,142.07 เหรียญ

รายจ่าย ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงต้อนรับทีมซานฟรานฯ รวมเป็นเงิน 230 เหรียญ

2. ค่าใช้จ่ายที่สนามแข่งขัน รวมเป็นเงิน 6,908 เหรียญ (ค่าสนามแข่งขันและสนามซ้อม $840 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในปรัมพิธี $200 ค่าอาหารและน้ำดื่ม $395 ค่าซัพพลายจานชาม $134 ค่าใช้จ่ายในขบวนพาเหรด ดรัมเมเยอร์ คฑา $779 และทีมเชียร์ลีดเดอร์ $800 ค่าเสื้อนักกีฬา $1,440 ค่าเสื้อที่ระลึก $750 ค่าเสื้อกองเชียร์ $600 ค่าอุปกรณ์กีฬาและทำป้ายถ้วยรางวัล $207 ค่ากรรมการสนาม $180 ค่าออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ $383 ค่าเครื่องเสียง $200)

3. ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงอาหารค่ำ รวมเป็นเงิน 5,260 เหรียญ (ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงและอุปกรณ์ $3600 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม $1200 ค่าทำป้ายชื่องาน $100 ค่าการแสดงและนักร้อง $200 ค่าทิปพนักงาน $160)

4. ค่าใช้จ่ายเลี้ยงส่งทีมซานฟรานฯ รวมเป็นเงิน 270 เหรียญ

สรุปรวมยอดรายจ่ายทั้งสิ้น 12,668 เหรียญ

สรุปยอดงบประมาณคงเหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5474.07 เหรียญ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ในโอกาสต่อๆไป

รายนามผู้บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม

อาหาร 1. คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ จากหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย 2. คุณพอล จากร้าน Red Chicken 3. คุณสมชาย ไทยทัน 4. คุณสิทธิพร สังขมี จากร้านอาหารจิตลดา 5. คุณแดง นิตยา จากร้านอาหารแซมมี่ไทย                   6. สมาคมไทยปักษ์ใต้ 7. สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 8. โครงการขาเทียม “ฝันเป็นจริง” 9. คุณแดน หอมทรัพย์  10. คุณเกศยา ไตรสนธิ 11. วัดไทยลอสแองเจลิส

ขนมหวานและเครื่องดื่ม : 1. ครูเปิ้ล คุณวาสินี ธรรมปัญญา วัดไทย ลอสแองเจลิส 2. คุณเชอร์รี่ คำลือ  3. คุณนาง เยาวรักษ์ ตันตริยานนท์ 4. คุณโอม Thai Soccer League USA

ฝ่ายจัดการอาหาร : คุณนิภา บุญญมาศ Healthy Choice Catering

.......................................................