Get Adobe Flash player

‘วิทยา สมิตทันต์’เปิดศูนย์ ฝึกภาษาอังกฤษ ที่พัทลุง

Font Size:

“วิทยา-อุไร สมิตทันต์” ศิษย์เก่าแอลเอ ใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ บ้านแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปิดศูนย์สอนภาษาอังกฤษฟรีให้เด็กในหมู่บ้าน มั่นใจว่า อีกไม่นาน เด็กๆ จะพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 นางจุฑาภาณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ ฯ จัดการประชุมของสมาคม เพื่อเตรียมงานประจำปีของสมคม ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้

ในโอกาสเดียวกัน นายสมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ ประธานอำนวยการ (บอร์ด ออฟ ไดเรคเตอร์) แจ้งในที่ประชุม โดยประกาศลาออกอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีภารกิจ ต้องเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้นายวิจิตร สุวรรณวงศ์ ก.ก.บอร์ด อาวุโส เป็นผู้รักษาการแทน และสรรหาประธานบอร์ดคนใหม่ (ตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ)

ส่วนการเลือกตั้งนายกสมาคม (หลังจากหมดวาระ 2 ปี) ที่มีการหารือระหว่าง ก.ก.บอร์ด ที่ผ่านมา จากเดิมที่เคยเลือกตั้งในเดือนธันวาคม แล้วมอบตำแหน่งในเดือนมกราคม ให้เปลี่ยนกำหนดการเลือกตั้ง หลังจากการเดินทางไปจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย อย่างเช่นการไปสร้างห้องสมุด หรือมอบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เมื่อทุกคนกลับมาพร้อมแล้ว คือประมาณเดือนมิถุนายน

โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนี้ ให้นายกสมาคมคนปัจจุบัน อยู่ในวาระเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน จากนั้น ก็ให้คงวาระ 2 ปี

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า นายวิทยา สมิตทันต์ ศิษย์เก่าแอลเอท่านหนึ่ง ซึ่งสมรสกับคุณอุไร สมิตทันต์ ที่แอลเอ ก่อนจะเดินทางไปใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ บ้านแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยา เริ่มต้นได้ใช้เวลาว่างสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกหลาน จนเด็กอื่นตามมาเรียนด้วย ต้องใช้ชั้นล่างของบ้านเป็นที่เรียน รวมทั้งกางเตนท์ไปเรียนนอกบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เพราะเป็นการเรียนแบบสนทนา เรียนสนุก ไม่เครียด ทำให้เด็กสามารถพูดและโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก

จึงเกิดเป็น ศูนย์ฝึกภาษาอังกฤษบ้านแหลมโตนด เลขที่ 122 หมู่ที่ 7 บ้านแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 มีการบริจาคที่ดิน และได้มีการสมทบทุนในการจัดกิจกรรม สร้างเป็นอาคารถาวร ได้ฤกษ์ลงเสาเอก เมื่อวันที่ 6 เดือน 6 ปีที่ผ่านมา โดยหลายฝ่ายต่างช่วยกัน เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง จะมีการสร้างห้องน้ำแยก หญิง ชาย โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นของชุมชน ที่ชาวบ้านแหลมโตนด จะร่วมกันเป็นเจ้าของและช่วยกันดูแล

โดยนายวิทยามั่นใจว่า อีกไม่นาน เด็กบ้านแหลมโตนด จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นสากล เช่นการเข้าคิว การให้เกียรติ การช่วยเหลือเกื้อกูล การแสดงน้ำใจ การเสียสละและการขอบคุณ ฯลฯ ซึ่งนายวิทยากล่าวว่า งานนี้ทำเพื่อความสุขในการช่วยเหลือเด็กๆ เป็นความสุขของตนเอง ของครอบครัวที่ให้การสนับสนุน โดยไม่มีผลประโยชน์หรือชื่อเสียงใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

เขากล่าวด้วยความภูมิใจว่า ในงานกิจกรรมของสังคม เด็กสามารถขึ้นไป “สปีช” เป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว โดยใช้เด็กหลายคน ขึ้นไปพูดเป็นประโยค จนได้ใจความ เป็นที่ประทับใจมาก

ในการนี้ ศูนย์ฝึกภาษาอังกฤษบ้านแหลมโตนด อยากขอให้สมาคมไทยปักษ์ใต้ ให้การสนับสนุน ด้วยการไปแวะเยี่ยมในโอกาสไปเยือนประเทศไทย หรือในแนวทางอื่นๆ

รวมถึงฝากมายังพี่น้องไทยในสหรัฐ ท่านอาจไปช่วยสอนในบางโอกาส หรือสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการสร้างอาคาร หรือวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ นางจุฑาภรณ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว และยินดีให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไป.