Get Adobe Flash player

สกญ.หนุนเปิดสอนมวยไทย ที่ลอสแอนเจลิสซิตี้คอลเลจ

Font Size:

สถานกงสุลใหญ หนุน แอลเอซิตี้ คอลเลจ เปิดสอนหลักสูตรมวยไทยภาคฤดูร้อน

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (สกญ.) ได้ให้การสนับสนุนวิทยาลัย Los Angeles City College –LACC ในการเปิดสอนมวยไทย ภาคฤดูร้อน (Summer Course)  ซึ่งเป็นวิชาใน  Extension Program ของ LACC โดยมีนาย David Huey นาย Ming Freeman ครูมวยไทยจากค่ายมวย Muay Thai America Gym ที่มีประสบการณ์ในการสอนมวยไทยและศิลปะการป้องกันตัว การฝึกออกกำลังขั้นพื้นฐาน ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของไทย เป็นครูผู้ฝึกสอน

หลักสูตรดังกล่าวได้เปิดสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติในนครลอสแอนเจลิส โดยสามารถเลือกเรียนได้ในวันพุธหรือวันเสาร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 วันเปิดหลักสูตร ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ 24 มิถุนายน  2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 11.00-13.00 น ค่าลงทะเบียนเรียนปกติ 45USD ลดพิเศษ เหลือเพียง 22.50 USD    หลักสูตร 8 สัปดาห์

2 วันเปิดหลักสูตร วันพุธ 28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. ค่าลงทะเบียนเรียนปกติ 45USD ลดพิเศษเหลือเพียง 22.50 USD หลักสูตร 8 สัปดาห์

การลงทะเบียนสมัครเรียนสำหรับผู้ที่สนใจ นักเรียนใหม่ 20 คนแรก ของแต่ละหลักสูตร (พุธ/เสาร์) จะได้รับแจกนวมสำหรับเรียนมวยไทยสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้โดยตรงที่วิทยาลัย Los Angeles City College 323 953-4000 ต่อ 2651

..............................................