Get Adobe Flash player

สภาวัฒนธรรมเมืองฟรีมอนต์ จัดงานสืบทอดประเพณีไทย

Font Size:

สภาวัฒนธรรมแห่งเมืองฟรีมอนต์ และโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จัดงาน The 23rd Annual Thai Classical Night เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายธานี แสงรัตน๋ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมงาน The 23rd Annual Thai Classical Night จัดโดยสภาวัฒนธรรมแห่งเมืองฟรีมอนต์ และโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์

โดยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทย และความผูกพันของพสกนิกรคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ โดยมีบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมงานมีอาทิ นาย Jun Yamada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครซานฟรานซิสโก นาง Pat D. Gacoscos รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมือง Union City นาย John Hsieh ประธาน Asian American Federation แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย คณะกรรมการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและชุมชนไทยกว่า 600 คน

งานดังกล่าวได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ที่หลากหลายผ่านการแสดงต่างๆ อาทิ การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความเคารพแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รำถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครบ 60 พรรษา และการแสดงด้านวัฒนธรรมภายใต้หัวข้อตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เสด็จประพาสทั่วถิ่นไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยในภูมิภาคต่างๆ ที่มีชีวิตอยู่ดีกินดีได้เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กงสุลใหญ่ฯ ขอให้ชุมชนไทยร่วมมือกันในการจัดงานเพื่อความสามัคคี โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่จะมีงานถวายดอกไม้จันทน์ที่นครซานฟรานซิสโก และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่นครลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เพื่อดำรงรักษาความเป็นไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยอเมริกันในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ ได้อธิบายภาระกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น โครงการ Thai-American Friendship Project ซึ่งนำเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในประเทศไทย โครงการ Thai-American Leadership Project ซึ่งสนับสนุนการฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานภาครัฐและการเมืองของท้องถิ่นและระดับชาติของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยัง เสนอแนะให้เพิ่มการติวในวัดในวิชาที่จำเป็น เช่น การสอบวิชา SAT/ACT และสร้างสนามเด็กเล่นและสนามกีฬาในพื้นที่วัด ซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างเยาวชนกับวัดไทย เป็นต้น

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยนิวเยียร์ที่นครลอสแอนเจลิสในปีหน้าที่จะจัดให้ยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการส่งออกของไทย ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนทุกกิจกรรมของชุมชนไทยที่เป็นประโยชน์

.............................................