Get Adobe Flash player

รพ.ใหญ่ของรัฐขาดทุนหนัก วอนประชาชนเมตตาเกื้อกูล

Font Size:

ระบุ รพ.ศิริราช ขาดทุน 700 ล้าน ราชวิถี-ภูมิพล 400 ล้าน จุฬา 500 ล้านต่อปี จากการช่วยเหลือประชาชนจาก “บัตรทอง” วอนประชาชนช่วยกัน เชื่อบ้านเราอยู่รอดด้วยเมตตา และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

นางนิตยา พิเชษฐวณิชโชค นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้นำปัญหาการขาดทุนของโรงพยาบาลของรัฐ ที่ต้องแบกค่าใช้จ่ายกับ “บัตรทอง” ที่แม้จะมีประโยชน์มหาศาลกับมวลชนทั่วประเทศ แต่ภาระไม่สามารถให้โรงพบาบาลต่อสู้โดยลำพังได้

โอกาสนี้ ได้นำความเห็นของท่านผู้หนี่ง จากโลกโซเชียลมีเดีย กับข้อความในบางตอนที่ว่า

โรงพยาบาลศิริราช อันเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่ สุดในประเทศไทย ขาดทุนปีละประมาณ 700 ล้าน จากบัตรทอง ได้ทราบมาว่าแม้แต่โรงพยาบาลราช วิถีและโรงพยาบาลภูมิพลก็ขาดทุน จากบัตรทองประมาณปีละ 400 ล้านบาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นขาดทุนจากบัตรทองประมาณ 500 ล้านบาทต่อปีจากบัตรทอง ส่วนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผมไม่ทราบตัวเลข ยังไม่ได้ถาม

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และโรงเรียนแพทย์เหล่านี้ขาดทุน จากการรับคนไข้หนักที่ ส่งต่อมาจากทั่วราชอาณาจักร ที่รักษากันไม่ไหวแล้ว และโรงพยาบาลเหล่านั้นก็ขาดทุนบักโกรก จนไม่มีเงินส่งต่อมาด้วย 700 บาทตามระเบียบของบัตรทอง

ผมได้ยินกับหูจากผู้บริหารศิริราชว่า ผู้บริหารศิริราชเอง บอกว่า ที่ส่งมาก็ลูกศิษย์เราทั้งนั้น เขาหวังพึ่งเราเพราะเขาก็รักษากันจนหมดฝีมือและความสามารถแล้ว ยังไงก็คนไข้ของลูกศิษย์เรา เราต้องช่วย ถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยลูกศิ ษย์ของเราและประชาชน

เรื่องเงินที่ขาดทุนก็คงต้องหากันไป ศิริราชมูลนิธิก็คงต้องหาเงินบริจาคหนักมาก โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลยจำเป็นอย่างยิ่งทำให้ได้เป็น ผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นั้นโชคดี มีสภากาชาดไทย และเจ้านายทรงงานหนักมาก พระเมตตาบารมีปกแผ่ให้ประชาชน ไม่เช่นนั้นก็คงอยู่ไม่ได้ไปแล้วเช่นกัน

โรงเรียนแพทย์ในต่างจังหวัด เช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็คงจะลำบากไม่ใช่น้อย อยู่ในอาการเดียวกัน และน่าจะหาเงินบริจาคได้ยากยิ่ง กว่าโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพ จึงน่าเห็นใจเสียยิ่งกว่า

บ้านเราอยู่รอดด้วยเมตตา และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เลิกทำบุญสร้างพระเจดีย์ โบสถ์ อันมโหฬาร กันเถิดครับ..เอาแต่พอควรให้ได้สืบพระศาสนาก็พอ.... พระอริยสงฆ์ เช่น หลวงตามหาบัว หรือองค์อื่นๆ ท่านก็สร้างโรงพยาบาล หลวงพ่อจรัญ ก่อนละสังขารท่านก็บริจาคให้ศิริราช 50 ล้านบาทเพื่อช่วยชีวิตคน

ไม่ได้บอกให้เลิกทำบุญนะครับวัดที่ยากจน ห่างไกล พระเณรต้องเรียนหนังสือ ศึกษาพระธรรม ก็ยังมี แต่ไม่ควรทำบุญเพื่อส่งเสริมวัตถุนิยมหรือสร้างอะไรใหญ่โตเกินความจำเป็น วัดจำนวนมาก โดยเฉพาะในเมืองไม่ได้ขัดสนแต่อย่างใด

แต่โรงพยาบาลของรัฐในขณะนี้ ขัดสน และสถานการณ์แย่มาก “พี่ตูน” ออกมาวิ่งหาเงินก็แล้ว นายกรัฐมนตรีให้งบกลางมาห้าพันล้านแล้ว แต่เราก็ยังประสบปัญหาอย่างรุนแรง

ภาษิตจีนกล่าวว่า ช่วยชีวิตคนได้กุศลยิ่งกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น

บ้านเราขาดแคลนเรื่องโรงพยาบาลจริงๆ วัดอาจจะมีเยอะมากพอแล้ว ทำบุญกับโรงพยาบาลกันเถิด ได้บุญจริงๆ ได้ช่วยชีวิตคนด้วยนะครับ

....................................................