Get Adobe Flash player

ประเทศอเมริกาคอนโทรล ‘เบียร์-เหล้า’ กันอย่างไร โดย.... เจือ รัตนพันธุ์

Font Size:

ประเทศไทยโฆษณาเบียร์ เหล้าไม่ได้ ปรับหนัก แต่ปล่อยให้ขนเงินไปให้ศึกพรีเมียผ่านสื่อทีวี.ต่างประเทศ

ประเทศไทยขายเบียร์ เหล้า ง่ายยิ่งกว่าอะไร มีร้านขายแทบทุกหัวถนน ขออนุญาตง่าย ขายคล่อง ไม่มีหน่วยงานในการตรวจสอบกลั่นกรอง ตรวจเช็ค แบ็คกราวด์ เหมือนต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกา ร้านอาหาร ร้านขายเหล้า จะต้องผ่านการตรวจเช็คแบ็คกราวด์ อย่างหนัก

โดยเฉพาะเรื่องที่มาของผู้ยื่นขอใบอนุญาตว่ามี เรคคอร์ด เรื่องการฟอกเงิน เรื่องค่ายาเสพติด ฯลฯ เขาตรวจกันเคลีย์จริงๆ กว่าร้านจะได้ใบอนุญาตต้องใช้เวลานาหลายเดือน เขาแยกใบอนุญาตสองอย่าง ขายเบียร์ ไวน์และขายเหล้า

หรือที่เรียกกันว่า “ฮาร์ด ลิเคอร์” หมายถึงเหล้าทุกชนิดที่มีดีกรีสูง ประเภทหลังนี้ถือว่าขอกันยาก มีการซื้อขายกันในตลาดที่สามารถ “ทรานเฟอร์” กันได้ในราคาสูง ระหว่าง 50,000 -75,000 เหรียญ และร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการที่มีใบอนุญาต จะต้องซื้อจาก distributors ที่ทางรัฐเขาอนุญาตเท่านั้น ส่วนชาวบ้านจะไปซื้อดื่มไปซื่อที่ร้านขายลิเคอร์r และคนไปซื้ออายุต้องเกิน 21 ปีขึ้นไป

ธุรกิจร้านไหนแอบไปซื้อร้านที่ร้านขายลิเคอร์ ข้างถนนถ้า ABC หรือ Alcoholic Beverage Control หน่วยงานรับผิดชอบของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตรวจพบถือว่าผิดกฎหมาย และจะมี notice และมีสิทธิที่จะถูกถอดถอนใบอนุญาตขาย

เขาควบคุมอย่างเข้มงวด แต่ประเทศไทยของ่าย ขายคล่อง แม้มีกฎหมายบังคับแต่ผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตาม เพราะผู้รักษากฎหมายปล่อยปละละเลย และมีการคอรัปชั้นกัน

ประเทศไทยน่าจะมีการเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบที่เป็นอิสระ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรมสรรพสามิต จะต้องมีการกวดขันอย่างจริงจัง

เรื่องโฆษณาเบียร์ ไวน์ เหล้า ในอเมริกาผ่านทางทีวี.โดยเสรี แต่ประเทศไทยกฎหมายไม่ยอม แม้กระทั้งใครโชว์ภาพยี่ห้อเบียร์ ไวน์ เหล้าผ่านออนไลน์ก็มีสิทธิที่จะโดนปรับหมดตัว

บริษัทเบียร์ จึงเอาเงินไปทุ่มโฆษณาผ่านทางรายการกีฬา ฟุตบอลพรีเมียลิค กันปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาท เพื่อหวังที่จะให้สินค้าผ่านสายตาผู้ชมในเมืองไทย ไม่ได้หวังการตลาดที่จะขายในอังกฤษแต่อย่างใด ทั้งช้าง ทั้งสิงห์ ปีหนึ่งนับพันล้านบาท มันตลกไหมประเทศไทย

รัฐไม่มีปัญญาควบคุมให้กฎหมายศักด์สิทธิ์ ปล่อยให้ผู้คนหาซื้อกันง่าย แล้วก่อปัญหาสังคมเมาแล้วขับ ก่อใหเกิดเหตประชาชนบาดเจ็บล้มตายปีละหลายพันคน

น่าจะปฏิรูปกันอย่างจริงจัง ไม่ใช่มาเล่นงานผู้บริโภค มันเป็นปัญหาปลายแถว แต่..เหล้าเถื่อนจากผู้มีอิทธิพลทั้งสีกากี สีเขียวและสีการเมืองที่หลั่งไหลมาจากทางใต้ ร่วมกับข้าราชการทำมาหากินกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ทุกคนรู้ดีแต่ไม่มีใครกล้าแตะ

แล้วหันมาเล่นงานกับประชาชนคนดื่ม ผมโชคดีที่ไม่ใช่นักดื่มรอดตัวไป.

..............................................