Get Adobe Flash player

‘ธานี’ร่วมช่วยเหลือคนไร้บ้าน ชวนเมเยอร์แอลเอเยือนไทย

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในนามชุมชนไทย ในงานการกุศลช่วยคนไร้บ้าน พบหารือนายกเทศมนตรี ชวนเที่ยวไทย หนุนเปิดเที่ยวบินแอลเอ-กรุงเทพฯ, ร่วมชุมชนไทยระดมสมองพัฒนาไทยทาวน์กับนครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ภริยาและนายชัชวาล หรยางกูร กงสุล ได้เข้าร่วมงาน Worldwide Star Search 2017, Red Carpet ซึ่งจัดโดย Rejoice in Hope Foundation ซึ่งมีคุณ Sunny Chae อดีตนักแสดงภาพยนตร์เป็นประธานเพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือคนจรจัด (Homeless) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 50,000 คน และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 ทุกปี โดยถือเป็นปัญหาใหญ่ขั้นวิกฤติของเมืองลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในนามชุมชนไทยนครลอสแอนเจลิสและสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่า ปัญหาคนจรจัดเป็นวิกฤติการณ์ในนครลอสแอนเจลิสรวมทั้งในไทยทาวน์ ที่นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสกำลังระดมทรัพยากรแก้ไขร่วมกับองค์กรต่างๆ ซึ่งชุมชนไทยก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามดังกล่าว ตนและครอบครัวได้มีโอกาสไปร่วมแจกน้ำแก่คนจรจัดที่สวนสาธาณะ Glady's Park ในย่าน Skidrow ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นความสุภาพความขอบคุณที่คนจรจัดมีให้และเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนจรจัดไปมาก การช่วยแก้ปัญหาคนจรจัดถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินของประเทศสหรัฐฯ ที่ผู้คนต่างๆ ได้อาศัยอยู่ด้วย

ในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 150 คนจากนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ ได้เข้าพบนาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และได้หารือกันดังนี้

1. กงสุลใหญ่ฯ เชิญนาย Garcetti นำคณะนักธุรกิจนครลอสแอนเจลิสเยือนไทย เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องระหว่างนครลอสแอนเจลิสกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งนาย Garcettiรับจะประสานงานต่อไป

2. นาย Garcetti สนับสนุนการเปิดเที่ยวบินของการบินไทยมายังนครลอสแอนเจลิส และพร้อมที่จะช่วยฝ่ายไทยผลักดันกับหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ กงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้มีหนังสือแจ้งการสนับสนุนของนครลอสแอนเจลิสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

3. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งเรื่องประธานาธิบดีสหรัฐฯ เชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐฯ ซึ่งนาย Garcettiแจ้งว่า นครลอสแอนเจลิสพร้อมให้การต้อนรับ หากนายกรัฐมนตรีจะแวะเยือนลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้การเยือนมีผลเป็นรูปธรรม

4. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งความต้องการและข้อห่วงกังวลของชุมชนไทยว่า (1) ขอขยายเวลาปิดถนนฮอลลีวูด ในไทยทาวน์สำหรับการจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 13 ในปี 2560 (2) การพัฒนาไทยทาวน์ให้สะอาดสวยงาม ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทย และ Thai Community Development Center จะร่วมกันจัดกิจกรรม Clean for Mom ในวันที่ 12 ส.ค. 2560 เพื่อทำความสะอาดไทยทาวน์ตามโครงการ Great Streets Initiative ของนาย Garcettiและ (3) ปัญหาความไม่ปลอดภัย ความสกปรก และคนจรจัดในไทยทาวน์ ซึ่งเกิดอาชญากรรมขึ้นมากในปัจจุบัน จึงขอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ LAPD ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายไทยไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งนาย Garcettiรับจะประสานกับ LAPD ในเรื่องนี้ และเสนอว่าตนพร้อมจัด Town Hall ร่วมกับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีในนามชุมชนไทยกับนาย Garcetti ที่นครลอสแอนเจลิสได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา Olympic 2028 ด้วย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุม Board of Public Works, City Hall นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมการประชุม Design Charrette ร่วมกับนางชัญชนิษฐ์ มาเทอร์เรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - Thai CDC) ผู้แทนสมาคม ชมรม ชุมชนไทยต่างๆ และเจ้าหน้าที่เมืองลอสแอนเจลิส

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อระดมสมองสำหรับการกำหนดทิศทางการพัฒนาไทยทาวน์ และสำรวจความต้องการของผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ความปลอดภัยบนท้องถนนและทางเท้า ไฟส่องสว่าง ความสะอาด การพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและคนจรจัด

กงสุลใหญ่ฯ เสนอว่า นอกจากแผนการพัฒนาในภาพรวม ควรพิจารณาการติดตั้งชิ้นงานศิลป์และปรับภูมิทัศน์เขตไทยทาว์นให้เป็นเขตที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย เช่น การตั้งศาลาไทย ซุ้มประตู หรือรูปปั้นยักษ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้จับจ่ายใช้สอยเป็นต้น

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ฯ และศูนย์ส่งเสริมชาวไทยจะร่วมกับสมาคมและองค์กรต่างๆ ในชุมชนไทย จัดงาน Clean for Mom เพื่อร่วมกันทำความสะอาดไทยทาว์น และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในแผนการพัฒนาไทยทาว์น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย นาย Jonathan Ayonโทร 323 207 5093