Get Adobe Flash player

โครงการช่วยเหลือ‘ผู้ไร้ที่อยู่’ ในแอลเอได้รางวัลระดับชาติ

Font Size:

NAHRO ให้รางวัลโครงการที่ได้มีการคิดค้นขึ้นมามาใหม่เพื่อช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยโครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้รับรางวัลระดับชาติ

ที่เมืองอัลฮัมบร้า รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2017 กรรมาธิการพัฒนาชุมชน(CDC) และกรมการเคหะแห่งลอสแอนเจลิส (HACoLA) ได้รับรางวัล 7 รางวัลจาก National Association of Housing and Redevelopment Officials (NAHRO) ซึ่งเป็นสมาคมระดับชาติที่มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในงานสัมนาฤดูร้อนที่เมืองมินนิอาโปลิส รัฐอินเดียนา โดยมีโครงการจาก CDC และ HACoLA ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. โครงการบริการด้านสุขภาพแบบบูรณาการที่สตาร์ อพาร์ตเมนต์ (Star Apartments)โดยสตาร์ อพาร์ตเมนต์สเป็นสถานที่ให้บริการที่อยู่แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย มีห้องพัก 77 ห้องสำหรับผู้ที่มีภาวะป่วยทางจิต เป็นโรคเอดส์ หรือมีภาวะบกพร่องหลายอย่างร่วมกัน

2. โครงการฟื้นฟูการเคหะชุมชนในเมืองคาร์เมลิโตสโดยกลุ่มTGE-ERCกลุ่ม Growing Experience Environmental Resource Center หรือ TGE-ERC ได้ทำพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความสนใจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้โมเดลแนวคิดที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและการผลิตอาหารสำหรับชุมชนผู้มีรายได้ต่ำ

3. โครงการสนับสนุนการบริการผู้ใช้งานผ่านการวิจัยสำรวจโครงการ Family Self-Sufficiency หรือ FSSได้จัดให้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยผ่านการใช้แบบสอบถามการวิจัย เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ

4. โครงการหยุดอุปสรรคทางด้านอาณาเขตสำหรับทหารผ่านศึก การมีความซับซ้อนทางด้านอาณาเขตทำให้เกิดปัญหาที่ท้าทายกับทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ไร้ที่อยู่และกำลังหาที่อยู่อาศัยประเภทที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบางส่วน เพื่อเป็นทางแก้ปัญหานี้ทาง HACoLAจึงได้ทำข้อตกลงระหว่างอาณาเขตกับเมืองอีก 8 เมืองภายในลอสแอนเจลิสเคาท์ตี้เพื่อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้มีทางเลือกในด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

5. โครงการยุทธวิธีทำให้มีคนใช้ประโยชน์ในโครงการ VASH ครบ 100% หลังจากที่ลดอุปสรรคทางขั้นตอนเอกสารทำให้HACoLAมีการใช้บัตรกำนัลสำหรับโครงการสนับสนุนบ้านที่อยู่อาศัยให้กับทหารผ่านศึก (VASH)ครบ 100% ภายใน 6 เดือนและได้มีการจัดที่อยู่อาศัยให้กับทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ไร้ที่อยู่มากกว่า 1700 คนและครอบครัว

6. โครงการให้เงินจูงใจแก่เจ้าของที่ดินเพื่อที่จะหยุดยั้งปัญหาทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่อาศัยโครงการนี้สนับสนุนให้เจ้าของที่อยู่อาศัยให้กลุ่มทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่อาศัยมาเช่า

7. โครงการหยุดยั้งปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัยในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ – HACoLAได้ออกแบบและปฏิบัติการโครงการให้เงินจูงใจเพื่อที่จะสนับสนุนให้เจ้าของที่อยู่อาศัยปล่อยห้องให้กับครอบครัวผู้ไร้ที่อยู่เช่า

ฌอน โรแกน ผู้อำนวยการบริหารของ CDC และ HACoLAกล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลจาก NAHRO ในปีนี้ รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงการทำงานหนักและความเสียสละของผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดีขึ้นในทุกวัน”

โครงการให้รางวัลแก่หน่วยงานโดย NAHRO ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้รางวัลในระดับประเทศแก่ความสำเร็จและการคิดค้นของหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกของ NAHRO ทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้โอกาสที่มากขึ้นในการความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชน และเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้คิดค้นขึ้นที่สำคัญๆ โดยหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาที่อยู่อาศัยและกรมพัฒนาชุมชน โดยตั้งแต่ปี 1989 NAHRO ได้ให้รางวัลแก่โครงการไปมากกว่า 6000 โครงการ

.........................................................