Get Adobe Flash player

‘อ.กมล’นำทีมศิลปินแห่งชาติ สัญจร ไป ‘เพชรบูรณ์-กระบี่’

Font Size:

อ.กมล ทัศนาญชลี ได้นำทีมศิลปินแห่งชาติ 21 คน ในสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลป์การแสดง 21 คน ไปให้ความรู้ด้านศิลปะ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และกระบี่

อาจารย์กมล ทัศนาญชลี กล่าวกับเสรีชัยว่า ศิลปินแห่งชาติสัญจร เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องทุกปี จากปี 2544 เป็นต้นมาในครั้งแรกที่ทำ มีกัน3 คน โดย อ.กมล อ.ถวัลย์ ดัชนี และ ศ.ประหยัด พงษ์ดำ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายในช่วงนั้น ดำเนินการในนามของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ครั้งแรก ใช้ชื่อว่าศิลปินแห่งชาติสัญจร วาดฟ้าฟื้น

มีครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และคนทั่วไปเดินทางมาจากหลายจังหวัดภาคเหนือ  อ.เมือง ตำบลต่างๆ วันละ 2,000 คน หลายคนกระซิบบอกว่า เราน่าจะตั้งพรรคการเมืองได้ เพราะเห็นรองเท้าของเด็กๆ ถอดวางนอกห้องประชุมใหญ่เป็นทะเล ตอนเย็นๆ

ขากลับเด็กใส่รองเท้าผิดสลับข้างกัน อุปกรณ์ที่เตรียมมาก ไม่พอแจกจ่าย อาหารว่างน้ำดื่มก็ไม่พอ วันที่สองจึงเพิ่มงบประมาณ  โดยคุณปริศนา พงศ์ทัดสิริกุล  เลขาธิการ สวช.  จากวันนั้นถึงวันนี้คณะศิลปินแห่งชาติ เดินทางไปทั่วทิศ 4-5 ภูมิภาคของประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลูกเมล็ดพันธุ์ ศิลปะทุกแขนง 

เป็นโครงการสำคัญของหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เเละได้ศิลปินแห่งชาติ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้าร่วมแทนศิลปินเเห่งชาติที่จากไปทุกๆ ปี

ในครั้งล่าสุดวันที่ 1-3 ส.ค. ได้ไปสัญจรที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ์โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา จากจังหวัดใกล้เคียงร่วมเดินทางมาเข้าร่วม

“กุงกาดิน” หรือ นคร ถนอมทรัพย์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลป์การแสดง วัย86 ปี เดินทางมาด้วยเเละได้ถ่ายทอดองศ์ความรู้เรื่องเพลงฯ การเขียนการแต่งร้อง เพลงสำคัญ "รักกันไว้เถิด"

เมื่อวันที่ 5-6-7 สิงหาคมที่ผ่านมา อ.กมลเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่ อบรมครูศิลป์ เป็นโครงการของเทศบาลเมืองกระบี่ จัดกลุ่มย่อยของจังหวัด.

..................................................................