Get Adobe Flash player

สกญ.จัดอบรมเรื่องการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดอบรมเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหน่วยงาน Alcoholic Beverage Control (Operation ABC) ประจำสำนักงานตำรวจนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Police Department- LAPD) จะจัดการอบรมเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า (Standardized Training for Alcohol Retailers - STAR Training) ให้กับเจ้าของ ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหารและร้านค้า ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยวิทยากรจาก LAPD และมีเนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การสังเกตุและรับมือต่อลูกค้าที่เมา วิธีการตรวจสอบของหน่วยงาน ABC ตามกฏหมายสหรัฐฯ วิธีการตรวจบัตรประจำตัวของลูกค้าเพื่อเช็คอายุก่อนจำหน่าย วิธีการดูบัตรประจำตัวปลอม ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ABC ต่อร้านค้าและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และบารากุ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก LAPD ทั้งนี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดรับได้เพียง 40 ท่านเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การอบรมนี้เป็นหนึ่ง ในกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยที่ประกอบอาชีพในร้านอาหารหรือร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายที่ถูกต้อง และข้อบังคับการถูกจับกุมหรือถูกปรับโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน เข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริรักษ์ เรืองอุทัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ฯ โทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 205 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

..................................................................