Get Adobe Flash player

จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

Font Size:

สกญ.ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

ระหว่างเวลา 17.00-18.00 น. ณ บริเวณชั้น 4 สถานกงสุลใหญ่ฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 17.00 น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย นายกสมาคม ชมรม

หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชนไทย พร้อมกัน ณ บริเวณชั้น 4 สถานกงสุลใหญ่ฯ

เวลา 17.00 น.  เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ

ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพร

เวลา 17.00 น.      กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร

ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯในวันและเวลา

ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้ลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560

การแต่งกาย         สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้าอ่อนหรือโทนสีอ่อน หรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน / หรือโทนสีอ่อน หรือชุดสูทสากล                    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันและแจ้งการเข้าร่วมได้ที่        

คุณจุฑารัตน์ฯ (323) 962-9574 ต่อ 209 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยากงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สื่อมวลชน ลูกจ้างท้องถิ่น สมาคม ชมรมต่างๆ จำนวน 70 คน เข้าร่วมรับชมการสาธิตและร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมไทยนิวเยียร์สงกรานต์ฯ และนางกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายวิธีการทำ พร้อมด้วย นางสุจิต พุ่มวิเศษ นางมาลี เหมือนรักษา และนางอาภา วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยสาธิตวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยประดิษฐ์เป็นดอกดารารัตน์

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามวันและเวลาต่อไปดังนี้

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 รท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร เป็นผู้แทน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ ณ วัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์ มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย

ในช่วงบ่ายสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน

คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานคณะกรรมไทยนิวเยียร์สงกรานต์ฯ และคุณกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายวิธีการทำ พร้อมด้วย คุณสุจิต พุ่มวิเศษ คุณมาลี เหมือนรักษา คุณพิสมัย ปัทมคันธิน และคุณยุพินพักตร์ เตโชภาส ผู้ช่วยสาธิตวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยประดิษฐ์เป็น ดอกดารารัตน์

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมือง Escondido เวลา 13.00 – 15.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำไว้ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการสาธิตฯ

.............................................................