Get Adobe Flash player

กสญ.ประชุมพัฒนาไทยทาวน์ จัดกิจกรรม Clean for Mom

Font Size:

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย สมาคมนวดไทยและสปาฯ สมาคมไทยฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาไทยทาวน์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 15.00 น. นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมประชุมระดมสมองกับกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาไทยทาวน์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - Thai CDC) สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นต้น

ที่ประชุมเห็นพ้องในแนวทางการพัฒนาไทยทาว์นให้มีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยยิ่งขึ้น และมีข้อเสนอที่น่าสนใจเช่น การตั้งสภาไทยทาว์น การดึงดูดนักลงทุนจากประเทศไทย การตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย การจัดตลาดนัดกลางคืน (Night Market) ร้านขายของที่ระลึกของไทยทาว์น การตั้งสถาปัตยกรรมหรือ landmark เช่นรูปปั้นยักษ์ การปรับปรุงตกแต่งร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ไทย การจัดทำฉากสำหรับถ่ายรูปที่มีเอกลักษณ์ไทยทาวน์ การส่งเสริมธุรกิจไทยโดยใช้การสนับสนุนเงินกู้รายย่อยจากภาครัฐท้องถิ่น การทำแผนที่ธุรกิจไทยทาว์น และการจัดรถบริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น

กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์จะจัดการหารือกลุ่มย่อยในประเด็นต่างๆ ในโอกาสแรกต่อไป

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงอิ่มอุ่น ใครหนอและค่าน้ำนมเพื่อรำลึกพระคุณของแม่เนื่องในโอกาสวันแม่ด้วย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 60 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนางชัญชนิษฐ์ มาเทอร์เรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - Thai CDC) ได้เป็นประธานร่วมเปิดงานกิจกรรม Clean for Mom จัดโดย Thai CDC โดยมีผู้แทนชุมชน สมาคมไทยต่าง ๆ กว่า 12 สมาคม นักศึกษาไทยจาก UCLA เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วมกว่า 200 คน

สำหรับกิจกรรม Clean for Mom จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 85 พรรษา และเพื่อทำความสะอาดไทยทาวน์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาไทยทาวน์

กิจกรรมร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทำให้ถนนในบริเวณไทยทาว์นสะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้น และได้รับการชื่นชมจากผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในไทยทาวน์ด้วย.

.................................................