Get Adobe Flash player

APALA ฉลองครบ25ปีต่อสู้ เพื่อสิทธิคนเอเชียนอเมริกัน

Font Size:

APALA ฉลองครบรอบ 25ปี เดินหน้าต่อสู้เพื่อสิทธิ ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย มีสมาชิกเข้าร่วมงานมากเป็นประวัติศาสตร์ถึงกว่า 600 คน

งานครบรอบ 25ปี ของ Asian Pacific American Labor Alliance (APALA) ที่ได้จัดขึ้นที่เมือง Anaheim เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วมงานมากเป็นประวัติศาสตร์ถึงกว่า 600 คน APALA เป็นองค์กรสำคัญที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียให้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนอเมริกันคนอื่นๆ

งานครบรอบ 25 ปีครั้งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมใหญ่ครั้งที่ 14 ธีม ของงานในปีนี้คือ Resist, Organize, and Fight ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนของ APALA ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุ ษยชนตลอดเวลา 25 ปีที่ผ่านมาและเป็นการแสดงจุ ดยืนต่อต้านรัฐบาลของนาย Donald Trump ที่สนับสนุนการเหยียดสีผิว เหยียดเพศ กีดกันแรงงานและกีดกันการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัย

ในการประชุมครั้งนี้ ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การเดินขบวนถึงสองวัน วันแรกเป็นการเดินขบวนและจุดเที ยนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ คนเสียชีวิตและบาดเจ็บในเมื องชาร์ลอตส์วิลล์ มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ได้ออกมาร่วมชุมนุมต่อต้านการรวมตัวกันของกลุ่มหัวรุนแรงชาวผิวขาวที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม neo Nazi และ KKK ที่ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนผิวสีและชนกลุ่มน้อยในประเทศรวมถึงคนเอเชียที่อพยพมาอยู่ในอเมริกา

วันที่สองเป็นการเดินขบวนเรียกร้องให้โรงแรม Wincome ได้เปิดเจรจากับลูกจ้างและสหภาพแรงงานของลูกจ้างคือ UNITE HERE เพื่อให้สภาพการทำงานของลูกจ้างดีขึ้น

การประชุมใหญ่ครั้งนี้ยังมี การเลือกตั้งประธานคนใหม่ของ APALA ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ Monica Thammarat ชาวอเมริกันเชื้อสายลาวที่ปัจจุ บันเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับ National Education Association องค์กรที่เป็นตัวแทนของอาจารย์ และลูกจ้างของโรงเรียนและมหาวิ ทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมนาจากหลายประเทศในเอเชี ยอย่างไทย มาเลเซีย และมัลดีฟ ผู้เข้าร่วมสัมนาจากประเทศไทยคื อคุณปรีดา ทองชุมนุม นักสิทธิมนุษยชนจาก Solidarity Centerประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีคณะผู้แทนจากเมื องโอกินาว่าและประเทศญี่ปุ่น พวกเขาได้มีการเรียกร้องต่อต้ านการขยายฐานทัพอเมริกั นบนเกาะโอกินาว่า ซึ่งสมาชิก APALA ได้มีมติในที่ประชุมสนับสนุนข้ อเรียกร้องของคณะผู้แทนจากเมื องโอกินาว่า

ปกติสมาชิกของ APALA คือคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของสหรัฐ แต่ในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีมติ ให้เปิดรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิ กสหภาพแรงงานมาร่วมเป็นสมาชิ กของ APALA ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรั บและสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุ ษยชนเหมือนกัน

APALA เปิดรับสมาชิกตลอดปี ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ ได้ที่ http://www.apalanet.org/  และคลิ๊กที่แทป Chapters 

ผู้สนใจชมภาพและกิจกรรมของการประชุมครั้งที่ผ่านมาสามารถดูได้ทาง Twitter โดยค้นหาจากแฮชแท็ก #apalat25