Get Adobe Flash player

ทนายความผู้จัดการ‘ไทยซีดีซี’ ร่วมชุมนุมต่อต้านความรุนแรง

Font Size:

พนิดา จอนส์สะ ทนายความผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ได้เข้าชุมนุมร่วมกับผู้นำและนักรณรงค์ชาวเอเชียอเมริกัน เพื่อต่อต้านความรุนแรงจากเกลียดชังในชุมชน ณ รัฐสภาสหรัฐ

คุณพนิดา จอนส์สะ ทนายความผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย(Thai Community Development Center-ThaiCDC)ได้เข้าร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นนับร้อยจากองค์กรNational Coalition for Asian Pacific American Development (National CAPACD)และ South Asian Americans Leading Together (SAALT)ในการร่วมชุมนุมเพื่อต่อต้านความเกลียดชัง#CounterACTHateในชุมชน#OurNeighborhoodsเมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน หนึ่งวันหลังจากรำรึกเหตุการณ์ 9/11 ซึ่งในวันที่ 12กันยายนปีนี้จะเป็นปีที่16ที่ชาวอเมริกันมุสลิม ชาวอเมริกันเอเชียใต้ ชาวอเมริกันอาหรับและผู้อพยพเข้าเมืองได้ตื่นขึ้น พบกับบรรยากาศทางการเมืองที่ความปลอดภัยในชีวิตของเขาและความปลอดภัยของเราได้แย่ลงอย่างถาวร ณ วันนี้เราได้ตื่นขึ้นและเผชิญกับสถานการณ์นั้นอีกครั้ง ด้วยที่ทางรัฐบาลปัจจุบันได้แสดงออกผ่านนโยบายและการปฎิบัติหลายอย่าง ที่ต่อต้านคนเข้าเมืองและชาวมุสลิมว่ารัฐบาลนี้ไม่ลงทุนให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ของอเมริกาที่ต้อนรับชุมชนคนสีผิว คนเข้าเมืองและชาวมุสลิม

การชุมนุมได้มีขึ้นในเวลา 5:30 PM ซึ่งได้จัดหลังจากการบรรยายด้านความเกลียดชังหลังเหตุการณ์ 9/11 ของ SAALT ต่อสมาชิกสภา Congress ในช่วงเช้าและหลังจากการประชุมประจำปี Building CAPACD วันที่ 2 ของ National CAPACD ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมที่ใหญืที่สุดของผู้นำหัวก้าวหน้าและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับชาวเอเชียนอเมริกัน และชาวเกาะแปซิฟิก(Asian Americans and Pacific Islanders-AAPIs)ที่มีรายได้ต่ำและปานกลางการชุมนุมนี้ได้มีขึ้นเพื่อที่จะยืนหยัดต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ การเหยียดชาวมุสลิมและความเกลียดชัง และเรียกร้องเพื่อประเทศอเมริกาที่ให้ความปลอดภัยกับเราทุกคน

ผู้ปราศรัย ประกอบด้วย

•           Congresswoman Judy Chu (D-27)

•           Congressman Ted Lieu (D-33)

•           Congresswoman Maxine Waters (D-43)

•           SeemaAgnani, National CAPACD

•           SumanRaghunathan, SAALT

•           Darakshan Raja, Washington Peace Center

•           Sapna Pandya, Many Languages One Voice (MLOV)

•           ChhayaChhoum, Mekong NYC

•           Norman Fong, Chinatown Community Development Center (CCDC)

•           Fahd Ahmed, Desis Rising Up & Moving (DRUM)

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายนเวลา 5:30 PM ที่ขั้นบันไดรัฐสภา

เกี่ยวกับNational CAPACD: The National Coalition for Asian Pacific Americans Community Development (National CAPACD)เป็นองค์กรพันธมิตรที่รวมองค์กรชุมชนมากกว่า 100 องค์กรใน 22 รัฐและเกาะแปซิฟิกในทางรวมพันธมิตรไดช่วยยกระดับความเป็นอยู่ ของชาวเอเชียอเมริกันและเกาะแปซิฟิกที่ยากจนกว่า 2 ล้านคนโดยการให้มีปากเสียงเครื่องมือและการแบ่งความรู้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงwww.nationalcapacd.org

เกี่ยวกับ SAALT: South Asian Americans Leading Together (SAALT)เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และไม่เลือกข้างการเมืองระดับชาติที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติ และรณรงค์ด้านสิทธิพลเมืองเพื่อชาวเอเชียใต้ทุกคนในอเมริกาวิสัยทัศน์ ของเราคือการมอบศักดิ์ศรีและการยอมรับคนทุกคนwww.saalt.org

เกี่ยวกับThai CDC:ก่อตั้งในปี 1994, Thai CDC เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ในมหานครลอสแอนเจลิสผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่กว้างขวางและครอบคลุมรวมถึงการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยการเข้าถึงการบริการสุขภาพ ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กการเพิ่มอำนาจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่http://www.thaicdc.orgและยังสามารถเชื่อมกับThai CDCได้ที่TwitterและFacebook

...............................................................