Get Adobe Flash player

ชุมชนไทยแอลเอจัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับชุมชนชาวไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น สมาคม ชมรมต่างๆ ร่วมกัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ 621 Lorraine Blvd., Los Angeles CA 90005 เวลา 16.00 น.ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าธงชาติไทย เวลา 16.10 น.อัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทย 

สำหรับธงชาติไทย มีวิวัฒนาการมาตามยุคสมัย แต่เดิม ใช้ “ธงแดงเกลี้ยง” หรือเป็นสีแดงทั้งหมด โดยใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ฯ ให้เพิ่มรูป “จักรสีขาว” ลงในธงแดง สำหรับใช้เป็นธงของเรือหลวง เพื่อแยกระหว่างเรือของทางการกับของบุคคลทั่วไป

จากนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้ช้างเผือกมา 3 เชือก ถือเป็นเรื่องมงคลของแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างเข้าภายในวงจักรด้วย แต่ธงนี้ใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้น

แนวคิดการมีธงชาติที่สอดคล้องกับ ค่านิยมความเป็นรัฐชาติอย่างสากล เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อชาติตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ของสยามมากขึ้น อาทิ การทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับสหราชอาณาจักร ในปี 2398 พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า

“สยามจำเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามธรรมเนียมชาติตะวันตก” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกเปล่าอยู่ตรงกลาง เป็นธงชาติสยามแต่เอารูปจักรออก ด้วยเหตุผลว่า จักรเป็นเครื่องหมายเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ เรียกว่า “ธงช้างเผือก” ซึ่งนี่คือ “ธงชาติอย่างเป็นทางการผืนแรก” ของสยาม

ธงชาติสยาม มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปี 2459 พระองค์เสด็จไปยังเมืองอุทัยธานี แล้วทรงทอดพระเนตรเห็นธงช้างเผือกที่ประชาชนเตรียมไว้รอรับเสด็จติดกลับหัวบ้าง กลับหลังบ้าง ทำให้พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า “ธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตร” เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

อีกทั้งขณะนั้นมีผู้ผลิตธงจากหลายประเทศ รูปช้างที่ปรากฏบนผืนธงจึงไม่ค่อยน่าดูเท่าใดนักเพราะบางประเทศที่ผลิตไม่รู้จักช้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบยาวสีแดง 3 แถบ สลับกับแถบสีขาว 2 แถบ เรียกว่า “ธงค้าขาย - ธงแดงขาว 5 ริ้ว” และธงผืนนี้ถือเป็น “ต้นแบบ” ของธงไตรรงค์

ในปี 2460 รัชกาลที่ 6 ทอดพระเนตรบทความของผู้ใช้นามปากกาว่า “อะแควริส” ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์ ภาษาอังกฤษ ฉบับวันที่ 15 ส.ค. 2460 โดยเสนอแนะเกี่ยวกับธงชาติของสยามว่า “น่าจะใช้สีน้ำเงินสำหรับริ้วตรงกลาง” ด้วยเหตุผลคือ “สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์” อีกทั้งขณะนั้นได้เกิด “สงครามโลกครั้งที่ 1” (ปี 2457 - 2461) และไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมกับ ฝ่ายสัมพันธมิตร ที่มีทั้งสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา โดยทั้ง 3 ชาติ ต่างก็ใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักบนธงทั้งสิ้น ซึ่งพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยกับคำแนะนำนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.ธง พ.ศ.2460 ขึ้น ประกาศ ณ วันที่ “28 ก.ย. 2460” ธงไตรรงค์จึงมีสถานะเป็นธงชาติของชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน.

.................................................................