Get Adobe Flash player

ถวายพระราชกุศลครบรอบ1ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่9

Font Size:

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนถบพิตร และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.30-16.00 น. ณ วัดสุทธาวาส (3687 Fleming St. Riverside, CA 92509)

และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00-18.30 น. ณ วัดไทย ลอสแองเจลิส (8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605) โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์

 เวลา 14.30 น. พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 เวลา 15.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

 เวลา 15.52 น. ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายอาลัยเป็นเวลา 1 นาที

กำรแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ชุดสีดำล้วน