Get Adobe Flash player

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 25-27ตุลาคม 2560ณวัดไทย

Font Size:

ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ร่วมจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดไทย ลอสแองเจลิส ระหว่างวันที่  25-27 ตุลาคม 2560

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดไทยฯ แจ้งข่าว พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดไทย ลอสแองเจลิส บริเวณมณฑลพิธีหน้ากุฏิ 1 ระหว่างวันที่  25-27 ตุลาคม 2560 โดยวันพุธที่ 25 ตุลาคม เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ช่วงเช้าจะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ธรรมทูต 100 รูป ส่วนพิธีถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เริ่มเวลา 15.00 น. ด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีของศาสนาต่างๆ จนถึงเวลา 16.30 น. จึงเป็นการถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

โดยพระสงฆ์ธรรมทูต ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เรียงแถวเข้าถวายดอกไม้จันทน์บนพานที่ตั้งไว้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามลำดับรุ่งขึ้นวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม เป็นพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้าไปร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นั้น ประเมินกันว่าจะมีพี่น้องไทยไม่ต่ำกว่า 3,000 คน เข้าร่วมพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นวาระสุดท้าย คณะกรรมการจัดงานจึงกำหนดให้มีโรงทานบริการอาหารฟรี โดย มอบให้สมาคมอีสาน ซึ่งมี คุณจันทรา แก้วดี นายกสมาคม คุณพูนสิน สุทธิสาร และ คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ เป็นผู้รับ ผิดชอบทำหน้าที่ประสานกับสมาคมชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยทั่วไปที่มีศรัทธาตั้งบูธอาหารดังกล่าว โดยแบ่งเวลาบริการ อาหารออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.30 น.  ช่วงที่ 2 จะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป สำหรับช่วงเวลาระหว่าง 13.30 น. ถึง 14.30 น. เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธี และ เวลา 15.00 น. ก็จะเป็นช่วงพิธีการจึงของดการบริการอาหารฟรีแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน