Get Adobe Flash player

แอลเอเปิดไฮสคูลออนไลน์ ให้ยืมคอมฯตลอดโปรแกรม

Font Size:

ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ นำเสนอโปรแกรมการการได้ประกาศนียบัตรออนไลน์ สำหรับผู้ใหญ่ เพื่อกำจัดอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ ขณะนี้นักเรียน ที่ลงทะเบียนในโปรแกรมการให้ประกาศนียบัตรระดับไฮสคูล สามารถมาขอใช้คอมพิวเตอร์แลปทอปและอินเตอร์เนตได้ฟรี

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2017  นักเรียนที่มีคุณสมบัติที่ได้ลงทะเบียนในโปรกรมการให้ประกาศนียบัตรระดับไฮสคูล (Career Online High School Programหรือ COHS) ที่เปิดให้โดยห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสสามารถมาขอใช้คอมพิวเตอร์แลปทอปและอินเตอร์เนตได้ฟรี ห้องสมุดกำลังให้บริการนี้ เพื่อกำจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนตที่บ้าน แต่ปรารถนาที่จะได้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือได้ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ

COHS เป็นโปรแกรมการศึกษาระดับไฮสคูลสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป นอกเหนือจากการได้รับใบประกาศนียบัตรไฮสคูลภายใน 18 เดือนแล้ว นักเรียนยังจะได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพใน 8 สาขาที่ได้รับความนิยมสูง อันได้แก่ การบริหารงานออฟฟิส การบริการอาหาร การดูแลผู้เยาว์และการศึกษา เป็นต้น

ห้องสมุดลอสแอนเจลิลเคาน์ตี้ ได้เปิดโอกาสในการเข้าลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมนี้สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะนี้นักเรียนของโปรแกรม COHS ซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านสามารถมาขอรับคอมพิวเตอร์แลปทอป ไปใช้ได้ตลอดทั้งโปรแกรมหลังจากที่เขาผ่านวิชาระดับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนแล้ว รวมทั้งสามารถมาใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดได้เช่นกัน

โปรแกรม COHS เป็นความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้กับบริษัท Gale/Cengage ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูล  โครงการ Clinton Global Initiative และห้องสมุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้เป็น 1 ในห้องสมุด 39 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เสนอทุนสำหรับโปรแกรม COHS ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้ถูกจัดเป็นลำดับ 2 ในรัฐ

ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ก่อตั้งในปี 1912 เป็น 1 ในห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา เปิดให้บริการหลากหลายแก่สาธารณชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น หนังสือ ดนตรี สื่อมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต รวมทั้งโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและสันทนาการให้กับประชาชนในท้องถิ่นจำนวน 3.4 ล้านคนผ่านทางห้องสมุดชุมชนทั้ง 87 แห่ง ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้มีความมุ่งมั่น ที่จะให้บริการที่ดีเยี่ยมกับผู้มาใช้บริการโดยลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันกับชุมชนที่มีความหลากหลายในเคาน์ตี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เวบไซด์ colapublib.org

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.............................................