Get Adobe Flash player

บริการกงสุลสัญจรเพื่อชาวไทย 20-21มค.ที่วัดพุทธจักร ฮาวาย

Font Size:

สกญ.กำหนดให้บริการกงสุลสัญจร ที่วัดพุทธจักรมงคลวราราม Pearl City มลรัฐฮาวาย เสาร์ที่ 20 อาทิตย์ 21 ม.ค. 61

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9-10 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า ๒๐๐ คน รวม 289 รายการ

หนังสือเดินทาง e-passport เป็นบริการที่มีผู้มาขอรับมากที่สุด จำนวน 160 เล่ม ตามมาด้วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 25 ใบ บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน 45 รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำนวน 19 รายการ

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 3 คน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในโอกาสต่อๆ ไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีปที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซานบรูโนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดพุทธจักรมงคลวราราม Pearl City มลรัฐฮาวาย ระหว่างวันที่เสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่ฮาวายและที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

.........................................................