Get Adobe Flash player

โครงการขาเทียม ‘ฝันเป็นจริง’ จัดงานที่‘ลินคอล์น’เสาร์24กพ.

Font Size:

“โครงการฝันเป็นจริงฯ” กำหนดจัดงาน ร่วมด้วยช่วยคนพิการที่เมืองไทย ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า วงดนตรีเบญจรงค์ พิธีกร ต้อย ตีวิด รุจิลาภา พัฑฒนะ ประธานจัดงาน ดีดี้ สิทธิเสรี

หลังจากที่ “โครงการฝันเป็นจริงร่วมด้วยช่วยคนพิการที่เมืองไทย” เลือก “ดีดี้ สิทธิเสรี” เป็นประธานจัดงานฝันเป็นจริงร่วมด้วยช่วยคนพิการครั้งที่ 6 แทน ดิเรก หวังเจริญ ที่หมดวาระลง โดยได้กำหนดงานไว้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งชาติ จึงต้องเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีกำหนด

ล่าสุด พนอศรี นุ่มลออ คณะกรรมการโครงการฝันเป็นจริง ได้แจ้งกับเสรีชัยว่า แม้การจัดงานเลื่อนไป แต่คณะกรรมการก็ยังคงรณรงค์หาทุนมาโดยตลอด ด้วยการรับบริจาค และการเปิดโรงรถเพื่อขายของ จากการบริจาคของเพื่อนชาวไทย เพื่อรวบรวมปัจจัยเป็นทุนเพื่อช่วยคนพิการให้ได้มากที่สุด

สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวน 50 เหรียญ สามารถทำขาเทียมช่วยคนพิการได้ 1 ขา

ภายหลังจากที่ชาวไทย ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกไปได้ระยะหนึ่ง คณะกรรมการโครงการจึงได้มีการประชุม เพื่อกำหนดการจัดงานอีกครั้ง

โดยกำหนดจัด ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า เริ่มงานตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยวงดนตรีเบญจรงค์ บรรเลงตลอดงาน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ลีลาศ เต้นรำกันอย่างเต็มที่ ควบคุมวงโดย พจมาน ไทยมา และได้รับเกียรติจาก พราวตา ดาราเรือง ไฉไล ไชยทา ฯลฯ เป็นนักร้องนำ 

พิธีกรคู่ขวัญ ต้อย ตีวิด รุจิลาภา พัฑฒนะ

ดีดี้ สิทธิเสรี โทร. (818) 799-6677

พนอศรี นุ่มลออ   (626) 572-8845)

สมเกียรติ ถึกเจริญ (619) 933-5177

สำหรับโครงการนี้ ได้ระดมทุนเพื่อสมทบสนับสนุน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทำขาเทียม ช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทย

สำหรับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง หลังจากทรงทราบว่า รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ และคณะ สามารถทำขาเทียมได้จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อจะทำขาเทียมตามแบบที่ รศ.นพ.เทอดชัย และคณะได้ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งขาเทียมที่ได้มีน้ำหนักเบา และราคาถูกกว่าขาเทียมที่ผลิตจากโรงพยาบาลของรัฐในขณะนั้นหลายเท่า เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา และไม่คิดมูลค่า

มูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ โดยทั้งสองพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิอีกด้วย

จากนั้นได้มีการให้บริการ หน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยมูลนิธิ เล็งเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบท และมีฐานะยากจน เมื่อสูญเสียขาก็ไม่มีเงินที่จะมาขอรับบริการทำขาเทียมจากโรงพยาบาลของรัฐ เพราะขาเทียมมีราคาแพง จำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยันทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ บางรายก็ทำขาเทียมขึ้นใช้เองจากไม้หรือไม้ไผ่เพื่อจะทำงาน ยังชีพต่อไปได้

มูลนิธิขาเทียมฯ จัดหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ออกไปยังท้องถิ่นต่างๆ ตามชนบททั่วประเทศ เพื่อจะให้ผู้พิการเหล่านั้นได้รับขาเทียมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของมูลนิธิขาเทียมฯ นั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาสาสมัครมูลนิธิ ซึ่งมีทั้งแพทย์ พยาบาล ช่างกายอุปกรณ์ และบุคลากรอื่นๆที่มีจิตศรัทธา ในส่วนของการทำขาเทียมนั้น มูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากอาสาสมัครที่เป็นช่างกายอุปกรณ์จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

ช่างกายอุปกรณ์เป็น บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มหนึ่ง ทำหน้าที่ให้บริการกายอุปกรณ์ต่างๆ (อุปกรณ์ประคองอวัยวะ อุปกรณ์เทียมทดแทนส่วนที่พิการ และอุปกรณ์ช่วยเดินและช่วยเคลื่อนไหวต่างๆ) ให้แก่ผู้ป่วย

สำหรับ โครงการฝันเป็นจริง โดยคนไทยในสหรัฐฯ เริ่มต้นจากสมาคมไทยแห่ง แซนดิเอโก้ เคาน์ตี้ นายสมเกียรติ ถึกเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ได้ยื่นขออนุญาตเป็นตัวแทนด้านประชาสัมพันธ์ และ หาเงินไปช่วยเหลือผู้พิการขาขาด ผ่านตรงกับมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมีเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้

ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิด “โครงการฝันเป็นจริงขึ้นในสหรัฐอเมริกา” ในปี 2550 หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเป็นที่เรียบร้อย จึงได้จัดงาน Dance – Dance การกุศลขึ้นเป็นครั้งแรก โดย นายสมเกียรติ ถึกเจริญ เป็นประธานโครงการ.

..........................................................