Get Adobe Flash player

ออกกฏหมาย ‘ค้าปลีกกัญชา’ บังคับใช้ในแคลิฟอร์เนีย1มค.

Font Size:

การค้าปลีกกัญชาถูกกำหนดให้เริ่มต้นขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 1 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา ประชาชนที่อยู่ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ จึงควรตระหนักถึงสิ่งที่ได้รับและไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำในชุมชน ผู้ใหญ่ ซื้อได้จากร้านค้าปลีกที่มีใบอนุญาต แต่การสูบกัญชาในที่สาธารณะ หรือเมากัญชาแล้วขับรถ ก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายเช่นเดิม

ลอสแอนเจลิส วันที่ 29 ธันวาคม 2017ถึงแม้ว่าในบางเมือง รวมทั้งนครลอสแอนเจลิส จะเลือกที่จะอนุญาตให้มีการค้ากัญชาเชิงพาณิชย์แต่หลายบริเวณ เช่น บริเวณที่ไม่ได้ตั้งเป็นเมือง (unincorporated area) ในเคาน์ตี้ก็ไม่ได้อนุญาตด้วย ผู้ประกอบธุรกิจการค้ากัญชานอกจากจะต้องทำตามข้อบังคับทุกอย่างแล้ว จะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย

ภายใต้กฏหมายใหม่ของรัฐ การขายกัญชาสำหรับให้ผู้ใหญ่ใช้ (adult-used) ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ไม่เคยได้รับการอนุญาต และสามารถซื้อกัญชาอย่างถูกกฏหมายได้จากร้านค้าปลีกที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ในเรื่องของการสูบกัญชาในที่สาธารณะและการขับขี่ภายใต้ความมึนเมาจากการใช้กัญชาก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายอยู่เช่นเดิม

ในช่วงต้นของเดือนนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการจัดการเกี่ยวกัญชาแห่งเคาน์ตี้ได้ออกประกาศนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาซึ่งได้ถูกนำเสนอไว้สำหรับบริเวณที่ยังไม่ได้ตั้งเป็นเมืองของเคาน์ตี้ นโยบายเหล่านี้พยายามที่จะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัย ของสาธารณชนและสุขภาพเช่นเดียวกับคุณภาพชีวิตในชุมชนของพวกเขาก่อน” และได้กำหนดเวลาสำหรับการพิจารณาโดยบอร์ดออฟซูเพอไวเซอร์ ของเคาน์ตี้ในเดือนมกราคมนี้

เหล่าหัวหน้าหรือซูเพอไวเซอร์ ได้นำเอาเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัยสำหรับธุรกิจกัญชามาใช้เป็นที่เรียบร้อย เทศบัญญัตินี้ได้ถูกอนุมัติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2017 โดยสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ตระเตรียมและขายผลิตภัณฑ์กัญชา เทศบัญญัตินี้ยังกำหนดให้ธุรกิจ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชุมชนในทางลบ  แผนกสาธารณสุขของแอลเอเคาน์ตี้กำลังทำงานร่วมกับเมืองต่างๆ ซึ่งจะอนุญาตให้มีการค้ากัญชาเชิงพาณิชย์ในการนำเอาเทศบัญญัติใหม่นี้มาใช้ทั่วเคาน์ตี้

สำนักงานการจัดการเกี่ยวกัญชา ยังกำลังพัฒนาโครงการตราสัญลักษณ์ที่เป็นสากลสำหรับร้านค้าปลีกที่ขายกัญชาซึ่งจะมีแคมเปญให้ความรู้กับผู้บริโภคอีกด้วย เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นในเดือนข้างหน้านี้ ตราสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะคล้ายกับการจัดเกรดให้กับร้านอาหาร จะทำให้ผู้บริโภคทราบว่าธุรกิจกัญชานั้นได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้เพียงแค่เห็นในไม่กี่วินาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกฏเกี่ยวกับกัญชาที่ได้มีการนำเสนอไว้ในบริเวณที่ยังไม่จัดตั้งเป็นเมือง สิ่งที่คนมักจะมีคำถาม แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและวัยรุ่น และกฏสำหรับการเก็บเกี่ยวกัญชาส่วนบุคคล สามารถหาได้จากเวบไซด์ http://cannabis.lacounty.gov.

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)