Get Adobe Flash player

‘ยูซี’สนองนโยบาย‘เจอรี่ บราวน์’ ตั้งสถาบัน ‘สุขภาพ-การใช้ยา’

Font Size:

ศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สนองนโยบายของผู้ว่าการรัฐฯ เจอรี่ บราวน์ ที่จะจัดตั้งสถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางสุขภาพและการใช้ยา ชื่นชมนโยบายและการสนับสนุนเงิน 30 ล้านเหรียญ

ลอสแอนเจลิส, วันที่ 10 มกราคม 2018 รองประธานฝ่ายบริหารของศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย จอห์น ดี สโตโบ ได้ออกคำแถลงการณ์เกี่ยวกับการเสนอนโยบายของผู้ว่าการรัฐฯ เจอรี่ บราวน์ที่จะจัดตั้งสถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางสุขภาพและการใช้ยา (California Institute to Advance Precision Health and Medicine) ว่า ”ในฐานะของรองประธานฝ่ายบริหารของศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมนโยบายของผู้ว่าฯ บราวน์ในการที่จะให้การสนับสนุนเงินจำนวน 30 ล้านเหรียญในการตั้งสถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางสุขภาพและการใช้ยา”

สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำงานที่ยอดเยี่ยม ของสถาบันเพื่อความก้าวหน้าแห่งการใช้ยาที่มีชื่อย่อว่า CIAPM ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของรัฐแห่งคลิฟอร์เนีย ระบบการศึกษาของมหาวิทยาแห่งแคลิฟอร์เนียและองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งเป็นหุ้นส่วน ทั้งทางการศึกษาและธุรกิจในการกระตุ้นความร่วมมือและการคิดค้นยาที่มีประสิทธิภาพตลอดทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนเริ่มต้นของโครงการซึ่งมี UC health และ UC San Francisco เป็นเจ้าภาพกำลังทำงานกันอยู่เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ ของการศึกษาในด้านการใช้ยาที่แม่นยำ (precision medicine) ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่นำเอาข้อมูลในทางการแพทย์มาใช้ร่วมกับข้อมูลทางด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งข้อมูลจากคนไข้ด้วยเพื่อที่นักวิทยาศาสตร์ จะสามารถเข้าใจถึงโรคได้ดีขึ้นและพัฒนาการรักษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ตั้งแต่การเริ่มต้นในปี 2015 CIAPM ได้พัฒนาโครงการเริ่มต้นขึ้นจนถึง 23 ล้านโครงการ โดยให้ทุนในโครงการที่มุ่งเป้าให้ความสนใจกับคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ  8 โครงการ โครงการทำแคตตาล๊อคทางอิเลคทรอนิคของสิ่งที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการใช้ยาที่แม่นยำ และการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยาที่แม่นยำที่มีต่อการพยายามทางด้านอื่น

การเสนอนโนบายของผู้ว่าฯ บราวน์เป็นการก้าวเดินที่สำคัญไปสู่การทำให้แน่ใจว่าความร่วมมือในลักษณะนี้ สามารถพัฒนาโครงการสาธิตเหล่านี้ได้ต่อไป โดยการนำเอาโครงการที่ประสบความสำเร็จ เข้ามาสู่ระบบบริการทางสุขภาพและยังพัฒนาความก้าวหน้า เข้าไปสู่ระบบวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการบริการสุขภาพ มหาวิทยาแห่งแคลิฟอร์เนีย จึงมีความภูมิใจที่จะประสานความร่วมมือต่อไปในการพัฒนาทางด้านการใช้ยาที่แม่นยำ และพัฒนาให้ชาวแคลิฟอร์เนียมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

....................................................