Get Adobe Flash player

รายนามผู้เป็นเจ้าภาพ ชุดแรก ผ้าป่าฉลอง86ปี‘หลวงพ่อใหญ่’

Font Size:

พื่น้องไทย ร่วมบริจาคในงานบุญทอดผ้าป่ามหากุศล ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล 86 ปี “หลวงพ่อใหญ่” ท่านพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและ ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิติคุณ (พระมหาบุญเริ่ม กิตติญาโณ) พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ลอสแองเจลิส แถลงว่า

สืบเนื่องจากงานบุญสมโภชอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและ ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดได้แจ้งให้ญาติโยมพี่น้องไทยได้รับทราบ มาแต่คืนวันสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบตามลำดับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดทอด “ผ้าป่ามหากุศลร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่”

นอกจากเป็น การเพิ่มทุนสะสมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส บนพื้นที่ปั๊มน้ำมันติดถนนรอสโก ตัดกับโคลด์วอเตอร์ แคนยอน ซึ่งทางวัด ได้ชำระหนี้จำนวน 1,000,000.00 เหรียญสหรัฐ เสร็จสิ้นไปหมดแล้วนั้น

ก็ยังเป็นการสั่งสมบุญให้ยิ่งๆ ขึ้นโดยร่วมฉลองอายุ วัฒนมงคล 86 ปี กับหลวงพ่อใหญ่ด้วย

จากการประชาสัมพันธ์งานบุญดังกล่าวข้างต้น ญาติโยมพี่น้องไทยจำนวนมากสนใจและศรัทธาขอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มหากุศล เพิ่มทุนสะสมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งทางวัดจะทยอยอนุโมทนาบุญให้ได้รับทราบตามลำดับ โดยสัปดาห์นี้ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ 200 เหรียญสหรัฐ ดังต่อไปนี้

พระวิเทศกิตติคุณวัดไทยลอสแองเจลิส จำนวน 2 กอง เป็นเงิน $400 พัชรา-อรวรรณ ธีระกำจร 1 กอง $200 คุณสุทธิพันธ์ เมฆสุทธิ์นันท์ 1 กอง $200 คุณจิตรา คำสะอาด1 กอง $200 คุณทัตพิชา แสงสวัสดิ์ และครอบครัว1 กอ ง$200 คุณสวง (Anita) 1 กอง $200 คุณปทุม บุญยัง 1 กอง $200 คุณอิสรีย์ กฤษณายุทธ 1 กอง $200 คุณณัฏฐาวดี เสตะกสิกร 1 กอง $200 คณะตักบาตรเช้าวันเสาร์1 กอง $200      คุณกนกพรรณ ปานสำลี 1 กอง $200 คุณก้อย ปรัชญานิมิตร 1 กอง $200 คุณภักดิ์พิมล หวายเค ดักกิ้น 1 กอง $200 คุณสุชิน-ณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม และลูกๆ 5 กอง $1,000      คุณกมลมาลย์ กิจกล้า และคุณนารีรัตน์ ขาวสุทธิ์1 กอง $200 คุณแว่น คุณนา (ร้านสวัสดี Camarillo) 1 กอง $200 แม่ลำไย ผิวเผือก และลูกหลาน 1 กอง $200 คณะอุบลวรรณา        2 กอง $400

คุณวราภรณ์พฤษาทรัพย์ (อาโกน้องบัว)1 กอง $200 คุณรสสุคนธ์ (แม่คุณแหม่ม)         1 กอง $200 คุณนุพันธ์ ชลานุเคราะห์ 1 กอง $200 คุณตุ๊กตา (เพื่อนคุณแต้ว) 1 กอง $200 คุณตวงเพ็ชร-คุณวันทนัต 1 กอง $100 คุณสุบรรณสี คำลือชารัตดามะณีกุล และครอบครัว1 กอง $200 คุณสุภา (เพื่อนโยมณี แลคซี่)1 กอง $200 คุณวิจิตรา กาญจนะทัพพะ1 กอง $200 คุณชำนาญ-นุชนารถ ศิริน1 กอง $200 คุณทองหล่อ-เพทาย สืบสาย-โพธิ์แดง 1 กอง $200 คุณจิราพร วาณิชกุล 1 กอง $200 คุณจิตรา ด่านวิวัฒน์ และลูกหลาน1 กอง $200 และ คุณลินดา แซ่อึ้ง และลูกหลาน 1 กอง $200

ขออำนาจแห่ง บุญและคุณพระรัตนตรัยบันดาลให้ท่านผู้ศรัทธาทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญ ในหน้าที่การงานและเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ

..........................................................