Get Adobe Flash player

แอลเอหนุน‘การลดภาษีที่ดิน’ เพื่อเจ้าของบ้าน‘ประหยัดเงิน’

Font Size:

ผู้ประเมินแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ และบอร์ดออฟซูเพอไวเซอร์ ประกาศให้เดือนมกราคมเป็น Homeowner’s Exemption Awareness Month เพื่อสนับสนุนการลดภาษีที่ดิน ประหยัดค่าใช้จ่ายให้เจ้าบ้าน

ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย : เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2018 - ผู้ประเมินแห่งลอสแอนเจลิส เจฟฟรี่ แพรงก์ และบอร์ดออฟซูเพอไวเซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้กำหนดให้เดือนมกราคมเป็น Homeowner’s Exemption Awareness Month

โครงการที่ได้นำมาใช้ทั่วทั้งเคาน์ตี้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการลดภาษีที่ดิน และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของผู้ประเมินที่จะเพิ่มความตื่นรู้เกี่ยวกับวิธีซึ่งเจ้าของที่ดินในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษีที่ดินลงไปได้

“เกือบ 1 ใน 3 ของเจ้าของบ้านในเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ประโยชน์ในการประหยัดภาษีนี้ ทำให้มีเงินจำนวน 30 ล้านเหรียญที่ไม่ได้มีคนมาใช้อยู่ทุกปี ทั้งเคาน์ตี้จะมีอีก 435,000 ครอบครัวที่สามารถประหยัดภาษีที่ดินได้เพิ่มอีก” เจฟฟรี่ แพรงค์กล่าว

การยกเว้นภาษี ในส่วนนี้สามารถลดมูลค่าของที่ดิน ซึ่งนำมาคิดเป็นภาษีได้ถึง 7,000 เหรียญ โดยที่ดินนั้นจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของเจ้าของในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งจะทำให้บิลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีลดลงไป 70 เหรียญ เจ้าของบ้านจำเป็นที่จะต้องทำเรื่อง ขอใช้สิทธิ์นี้เพียงครั้งเดียวและจะได้รับส่วนลดไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การขาย ในบันทึกของที่ดิน

นอกจากนี้แล้ว ผู้ประเมินแพรงก์ ยังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นในเมืองทั้ง 88 เมืองเพื่อที่จะเข้าถึงและแจ้งให้ชุมชนทราบในแบบเดียวกัน แม้ว่าจะมีเงินยกเว้นที่ไม่มีคนมาขอใช้จำนวนมากในนครลอสแอนเจลิส แต่สัดส่วนที่ไม่ได้มีการเคลมเงินที่มากที่สุดกลับเป็นเมืองอย่างพาล์มเดล (46%) แลนคาสเตอร์ (44%) ลินวูด (42%) โพโมน่า (41%) และ นอร์วอล์ค (39%)

ท่านสามารถหาแบบฟอร์ม ขอสมัครเพื่อเคลมเอาส่วนยกเว้นภาษีของเจ้าของบ้านรวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://assessor.lacounty.gov/wp-content/uploads/2015/02/BOE-266-ASSR-515-ASSR-517-Rev.-PS-8-14-ws.pdf

ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการขอผ่อนผันในการจ่ายภาษีที่ดินเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่าหรือน้ำท่วมที่ผ่านมา สามารถเข้าไปดูได้ที่เวบไซด์ https://assessor.lacounty.gov/exclusions-tax-relief/ หรือโทร.ไปที่หมายเลข (213) 974-3211

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)