Get Adobe Flash player

กสญ.เป็นตัวแทนชุมชนไทย ช่วยผู้เสียหายจากโคลนถล่ม

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ เป็นตัวแทนชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายจากเหตุการณ์โคลนถล่ม

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และเจ้าหน้าที่ ได้ไปเยี่ยม น.ส. ยุภาวรรณ บัญญัติตระกูลปาน (ภรรยาของนายพินิจ สุทธิเทพา และมารดาของ ด.ช.พีรวัฒน์ สุทธิเทพา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มที่เมือง มอนเตซิโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ ด.ญ. ลิเดีย สุทธิเทพา ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบตัว) นางบุญเพิ่ม เทเล่อร์ มารดาของนายพินิจฯ และ น.ส. ศิริธร จันทรโธ ญาติของนายพินิจฯ ที่เมือง ซานตา บาร์บารา

กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นตัวแทนชุมชนไทย ได้แก่ สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 725 ดอลลาร์สหรัฐ และคุณชลกาญจน์ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา คุณอัญจนา คลังแก้ว คุณ Gene Wehrmanคุณฉวีวรรณ เทพรักษ์ และคุณขนิษฐา เจริญยุทธ มอบเงิน จำนวน 160 ดอลลาร์สหรัฐ แก่ครอบครัวคุณพินิจฯ

กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเดินทางชั้วคราวให้แก่ น.ส.ศิริธรฯ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โคลนถล่มและยังพักฟื้นอยู่กับ น.ส. ยุภาวรรณฯ และนางบุญเพิ่ม เทเลอร่ ด้วย

ขณะนี้ นางบุญเพิ่มฯ น.ส. ยุภาวรรณฯและ น.ส. ศิริธรฯ พักอยู่ที่บ้านพักของโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองซานตา บาร์บารา ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรอการค้นหา ด.ญ. ลิเดียฯ ซึ่งหน่วยกู้ภัยยังค้นหาอยู่ โดยเมื่อพบ ด.ญ. ลิเดียฯ แล้วจึงจะดำเนินการฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวพร้อมกันที่เมืองซานตา บาร์บารา และจะนำอัฐิกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกใบมรณะบัตรให้นางบุญเพิ่มฯ และ น.ส. ศิริธรฯ สอบถามเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อจะนำไปใช้ชำระค่าที่พักในช่วงแรกสถานกงสุลใหญ่ฯ รับจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบและในนามชุมชนไทยและผู้ประสบภัย ขอบคุณนาย Mike Caldwell ผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยตาเมือง ซานตา บาร์บารา นายจ้างของนายพินิจฯ ที่ช่วยเหลือมาตลอดด้วย

...............................................................