Get Adobe Flash player

กสญ.นำทีม ‘ไทยนิวเยียร์’ พบสส.แคลิฟอร์เนียเขต43

Font Size:

กงสุลใหญ่ นำประธานกก.ไทยนิวเยียร์ ที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยฯ เข้าพบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 43 เชิญร่วมงานสงกรานต์เฟสติวัล ในไทยทาวน์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วย นายชัชวาล หรยางกูร กงสุล นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล และนายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เข้าพบหารือนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 43 ซึ่งครอบคลุมเขต ไทยทาวน์สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นาง Friedman ยินดีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ และจะเปิดคูหาภายในงานฯ เพื่อพบปะกับประชาชน และเปิดรับให้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่ผู้จัดงานเชิญชวน

2. นาง Friedman ยินดีจัดการประชุมทาวน์ฮอลที่ไทยทาวน์ตามที่กงสุลใหญ่ฯ เสนอเพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนไทย และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และพูดคุยในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ เช่น การพัฒนาไทยทาวน์และกัญชา

3. กงสุลใหญ่ฯ ขอให้ช่วยผลักดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ แปลข้อสอบใบอนุญาตพนักงานนวดเป็นภาษาไทย และขอให้ช่วยเหลือกรณีนักธุรกิจไทยขอใบอนุญาตเปิดโรงเรียนสอนนวดแต่มีความล่าช้ามาก ซึ่งนาง Friedman รับจะผลักดันและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

4. นาง Friedman ยินดีรับผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน (http://www.thaiconsulatela.org/TALP.html) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าฝึกงานในสำนักงานของตน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยอเมริกันมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารรัฐกิจและเปิดโอกาสการเข้าสู่งานด้านการเมืองต่อไป