Get Adobe Flash player

ชุมชนไทยร่วมขบวนพาเหรด ฉลองตรุษจีน ในไชน่าทาวน์

Font Size:

ชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสเข้าร่วมขบวนพาเหรด “Golden Dragon Parade” ครั้งที่ 119

            ตัวแทนชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสเข้าร่วมขบวนพาเหรด “Golden Dragon Parade” ครั้งที่ 119โดยมี ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธรกงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้านำขบวน “Thai Community of Los Angeles” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานเทศกาลตรุษจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิสได้จัดงาน เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและจัดพิธีเปิดประเพณีเดินขบวนพาเหรดมังกรทองประจำปี 2018หรือ Golden Dragon Parade ขึ้นที่ไชน่าทาวน์ เป็นครั้งที่ 119 การเฉลิมฉลองครั้งนี้ถือเป็นงานเดินขบวนพาเหรดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

พิธีเปิดงานเริ่มต้นในเวลาประมาณ 11.30 น.โดยมีนาย Chester Chong ประธานสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิส กล่าวต้อนรับแขกวีไอพีที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิเช่น นาง Judy Chuวุฒิสมาชิกเขตที่ 27 นาย Jimmy Gomez วุฒิสมาชิกเขตที่ 34 นางHilda Solis ซูปเพอร์ไวเซอร์แห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้เขตที่ 1 นาย Ed Chau ผู้ร่างกฏหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเขตที่ 49 นาย Jeffrey Prang เจ้าหน้าที่ Assessor แห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ เป็นต้น รวมทั้งผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่นานาชาติ เจ้าหน้าที่จากตำรวจทางหลวง จากกรมตำรวจแห่งนครลอสแอนเจลิส จากกรมตำรวจดับเพลิง ผู้แทนจากองค์กรในชุมชนและสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ โดยชุมชนไทยมี ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธรกงสุล ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก ผู้แทนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนไทย และวลัยพรรณ เกษทอง ผู้จัดขบวน “Thai Community of Los Angeles” เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

ขบวนแห่มังกรในครั้งที่ 119 นี้มีผู้เข้าร่วมขบวนจากภาครัฐ องค์กร สถานศึกษาและกลุ่มวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมขบวนกันมากกว่า 200 กลุ่ม อาทิเช่น ขบวนของ นาย Jimmy Gomezสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๓๔นาย Ed Chau, ผู้ร่างกฏหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเขตที่ 49 นาย David Ryu สมาชิกสภาแห่งนครลอสแอนเจลิสเขตที่ 4 และขบวนของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไต้หวัน เป็นต้น โดยขบวนจากชุมชนไทยอยู่ในขบวนพาเหรดเป็นลำดับที่ 220 และ 221

เวลาประมาณ 13.30 น. ตัวแทนชุมชนไทยแห่งลอสแอนเจลิสในชุดไทยโบราณทั้งในรูปแบบของไทยภาคกลาง และไทยภาคเหนือพร้อมทั้งขบวนกลองยาวและนางรำ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้เริ่มเคลื่อนขบวนอย่างช้า ๆ ไปตามถนน Hill และ Broadway ในย่านไชน่าทาวน์ เพื่อให้ประชาชนสองข้างที่มาเข้าร่วมชมพาเหรดครั้งนี้กว่า 40,000 คนได้ชมวัฒนธรรมของประเทศไทย สำหรับจุดเด่นของขบวนในปีนี้ได้ดาราและนางแบบสาว “ซาร่า มาลากุล เลน” ซึ่งในขณะนี้มีผลงานอยู่มากมายในภาพยนต์ฮอลลีวูด มาแต่งกายในชุด “นางมัทนา” ร่วมขบวนด้วย โดยชุดได้รับการออกแบบและสนับสนุนจากร้าน “เดอะภูเขา” มีคุณ “ก้อย” รัตนหทัย ใจยงค์ มาเป็นผู้ดูแลความสวยงามของขบวนพาเหรดและมีคุณ “แอ๊ค วินัย” มาช่วยถ่ายภาพ (วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.................................................