Get Adobe Flash player

‘ยูซี’ ขยายโปรแกรมออนไลน์ ให้นร.ไฮสกูลในแคลิฟอร์เนีย

Font Size:

ยูซี ขยายโปรแกรม การเรียนออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับไฮสกูลในแคลิฟอร์เนียได้เข้าถึง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียหรือยูซีได้ประกาศขยายโปรแกรม UC Scout ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักเรียนระดับไฮสกูลเข้าถึงคลาส ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขณะนี้โปรแกรมมีคลาสให้เลือกถึง 65 คลาส อันได้แก่ คลาสในกลุ่มที่จะให้ผ่านข้อบังคับ “a-g” ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (ยูซี) และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท รวมทั้งคลาส “เอพี” หรือ Advanced Placement ทั้ง 26 คลาสด้วย โปรแกรมได้เพิ่มและพัฒนาคลาสออนไลน์ฟรีอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคลาสประวัติศาสตร์โลกและกฏหมายไปจนถึงคลาสวิศวกรรมและการออกแบบ 3 มิติ ด้วยงบประมาณของผู้ว่าการรัฐฯ ในปี 2016-17 จำวน4 ล้านเหรียญจากรัฐฯ

โปรแกรม UC Scout นี้ดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแผนการศึกษา เพื่อเตรียมตัวไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยและเรียนอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่มีต่อความเท่าเทียมกันและการเข้าถึงทรัพยากร

ในปัจจุบันนี้ (จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติดและบอร์ดอุดมศึกษา) โรงเรียนระดับไฮสกูลสาธารณะจำนวน 47 แห่งไม่ได้เปิดให้มีแผนการศึกษา “a-g “ซึ่งจำเป็นสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระบบยูซีหรือแคล-สเตท การเข้าถึงคอร์ส “เอพี” ก็มีความแตกต่างด้วยเช่นกัน มีนักเรียนในแคลิฟอร์เนีย 8 เปอร์เซนต์ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้จัดให้มีสอนคอร์สเอพีเลย ในขณะที่อีก 3 เปอร์เซนต์เรียนในโรงเรียนที่มีจัดสอนคลาสเอพีไม่เกิน 4 คลาส โดยจากงานวิจัยพบอย่างต่อเนื่องว่านักเรียนซึ่งได้ผ่านคลาสเอพีจะทำให้มีการเตรียมตัวในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ดีกว่า

 “โปรแกรมนี้ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนในแคลิฟอร์เนียให้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้มากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีทรัพยากรจำกัด” เจเนต นาโปลิทาโน่ ประธานระบบมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย กล่าว “เรารู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโปรแกรม UC Scout จากรัฐและหวังมากขึ้นว่านักเรียนจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะสามารถเข้าถึงโปรแกรมเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น”

ในโปรแกรม UC Scout นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านเนื้อหาในคอร์สออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้การแนะนำของครูหรือที่ปรึกษาในโรงเรียน หรือสามารถเลือกที่จะเรียนคอร์สในระดับที่ดีกว่า โดยมีอาจารย์ผู้สอนซึ่งได้รับการรับรองโดยโปรแกรม UC Scout ได้ (สามารถหาทุนช่วยจ่ายค่าเรียนในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวน169 เหรียญ หรือ 299 เหรียญซึ่งเรียนตามช่วงเวลาที่นักเรียนสะดวกได้) นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถใช้โครงสร้างและเนื้อหาความรู้เป็นทางที่จะจัดการเรียนการสอนซึ่งปกติอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดให้ คอร์สทั้งหมดนี้ได้รับการอนุมัติและรับรองในระบบของยูซี

ในปี 2016-17 มีโรงเรียน 256 โรงที่เข้าร่วมกับโปรแกรม UC Scout โดยมีนักเรียน 1,992 คนลงทะเบียนในคอร์ส 3,672 คอร์ส นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนมาจากรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย อันได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนแบบชาร์เตอร์ โปรแกรมการศึกษาอย่างอิสระ การศึกษาในที่กักกันเยาวชน ศูนย์การศึกษาของผู้ใหญ่และวิทยาลัยท้องถิ่น

“เราต้องการให้แน่ใจว่า นักเรียนทุกคนที่มีศักยภาพในการผ่านคลาสเอพีสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ได้” สก๊อต ฮิล รองประธานผู้ดูแลเขตตะวันตกของบอร์ดอุดมศึกษากล่าว “เราขอชื่นชมการขยายตัวของโปรแกรม UC Scout ที่มีไม่นานมานี้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนในแคลิฟอร์เนียจำนวนมากขึ้นสามารถเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม UC Scout สามารถเข้าไปดูได้จากเวบไซด์  ucscout.org.

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)