Get Adobe Flash player

บริษัทสถาปนิกIDASรับรางวัล แนวคิด สร้างชุมชนในอวกาศ

Font Size:

บริษัท  IDAS, Inc. ได้รับรางวัล Joan B. Calambokidis Innovation จากการนำเสนอแนวคิดการสร้างชุมชนในอวกาศ

            บริษัทสถาปนิก IDAS, Inc. จากเมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยฌอน ฌอน จินอุดมทรัพย์ เจ้าของบริษัท และคุณ Anh Nguyen วิศวกร ซึ่งได้ออกแบบก่อสร้างวัดสุทธาวาส ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างชุมชนในอวกาศในการแข่งขันกับบริษัทก่อสร้างชั้นนำ และได้รับรางวัลในประเภทบริษัทสถาปนิก/วิศวกรเป็นเงินจำนวน 10,000 เหรียญไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่เมือง Bowie รัฐแมรี่แลนด์

            ยูนิตที่ได้รับการออกแบบเป็น “รูปทรง 8 เหลี่ยมซึ่งมีด้านริมซึ่งสามารถนำไปเชื่อมติดกับยูนิตอื่นเพื่อต่อให้เป็นกลุ่มได้” คุณฌอนและคุณ Nguyen ได้ช่วยกันอธิบายเกี่ยวกับโครงการนี้ ยูนิตนี้สามารถเสริมโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นโดยคอนกรีตอัดแรงกำลังสูงซึ่งทำมาจากโรงงาน หรือจะเป็นแบบที่ใช้เหล็กเส้นเสริมความแข็งแรง และเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุก่อสร้างไปยังอวกาศส่วนโครงสร้างที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นจะทำจากวัสดุที่หาได้ในท้องที่ โดยยูนิตจะมีคุณภาพที่ดีทั้งด้านโครงสร้างใช้งานได้อเนกประสงค์และใช้วัสดุที่ให้ความสวยงาม

            “การก่อสร้างอาคารเป็นส่วนพื้นฐาน ในการการสร้างอารยธรรมมาตั้งแต่อดีตและด้วยเหตุผลแล้วมันก็จะยังเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคต ไม่ว่าอารยธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน” Michael Schmerbeck กรรมการตัดสิน ประธานบริษัท Back Brook Masonry และ co-chair ของ IMI กล่าว

            ยูนิตนี้สามารถนำมาประกอบเป็นที่พักหลบภัย หรือฐานชาร์จพลังงานของยานอวกาศเพียงใช้แค่เครื่องมืออย่างง่าย ดังที่ได้แสดงในการออกแบบของฌอนและ Nguyen รวมทั้งยังบ่งบอกถึงวัสดุเอนกประสงค์ซึ่งจะให้โครงสร้างที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความสวยงามและประหยัดพลังงาน

            รางวัลนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบัน International Masonry Institute หรือ IMI โดยรางวัลได้เชิดชูเกียรติให้กับประธานของ IMI คนก่อนคือ Joan B. Calambokidisผู้ซึ่งเพิ่งเกษียณอายุไปเมื่อปี 2017

            “เราต้องขอขอบคุณ Joan B. Calambokidis กรรมการตัดสินและ IMI สำหรับโอกาสในการเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับความก้าวหน้าของธุรกิจการก่อสร้างอาคาร” Nguyen กล่าว

            ทีมอื่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในการแข่งขันได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัย Iowa Sate ในประเภทสถาปนิก/วิศวกรรุ่นเยาว์ สำหรับโครงการ “Marshrabiya 2.0 ซึ่งเป็นภาพพิมพ์แบบ 3 มิติที่มาพร้อมกับส่วนทำความเย็น

            “ยูนิตรูปแบบใหม่นี้ แสดงถึงการก้าวไปข้างหน้าสำหรับการก่อสร้างอาคาร ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความหวังขึ้นมา” Schmerbeck ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

            นอกจาก Schmerbeck กรรมการตัดสินยังประกอบไปด้วยผู้นำและวิศวกรที่มีชื่อเสียงในธุรกิจการก่อสร้างอาคารอันได้แก่ Stephen T. Ayer วิศวกรจากบริษัท Capital, James Bolan ประธานบริษัท IUBAC และ co-chair ของ IMI, Stephen V Desimoneประธานและผู้อำนวยการบริหารของบริษัท DeSimone Consulting Engineer, Alan Feltoonผู้อำนวยการอาวุโสของฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท Michael Graves Architecture & Design และ Carlos Jimenez ประธานและหัวหน้ากลุ่มผู้ออกแบบจากบริษัท Jimenez Studio

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

............................................................