Get Adobe Flash player

มูลนิธิธารน้ำใจ สหรัฐอเมริกา รายงานผล‘ฮาวายไนท์ 2018’

Font Size:

มูลนิธิธารน้ำใจฯ แถลงผลหารจัดงานฮาวายไนท์ เพื่อหาเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรม และอาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชนไทย ณ วัดไทยแอลเอ รวมรายได้สุทธิ 6,269 เหรียญเพื่อส่งมอบให้แก่วัดไทยฯ

วันที่ 11 เมษายน 2018 นายสมชาย ไทยทัน ประธานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์ภาคใต้  รายงานว่า มูลนิธิธารน้ำใจฯ ได้จัดงานฮาวายไนท์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2018 ณ เมืองอาร์เคเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนุกสนานและหาเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรม และอาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชนไทย ณ วัดไทยแอลเอ งานได้รับความสำเร็จด้วยดี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 7,869 เหรียญ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 1,600 เหรียญ คงเหลือเป็นรายได้สุทธิ 6,269 เหรียญเพื่อส่งมอบให้แก่วัดไทยฯ

จึงขอขอบคุณมายังผู้ให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ผู้มาร่วมงานทุกท่าน และผู้บริจาคตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้ และขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่นครลอสแอลเจลิส ธานีย์ แสงรัตน์และภริยาที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใด กระผมและทีมงานขอน้อมรับไว้ด้วยความสำนึกและขอแก้ไขในโอกาสต่อไป

รายชื่อผู้บริจาคเป็นค่าเช่าสถานที่

1.คุณศรีวงค์ อาญาสิทธิ์  $100  2.คุณมาลี เหมือนรักษา  $100 3. สุนทราภรณ์แฟนคลับ  $100 4. คุณวรรธนา นากาฮาร่า $1005. คุณภัทรา อัศวมหากุล $100 6.คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส $100 7. คุณซูเปอร์แพ๊ต/คุณเชน ศิลปี $100 8.คุณสดุดี เนื่องนิยม$100 9. บริจาคผลไม้ คุณดวงพร มหาราช $100 

10. บริจาคน้ำดื่ม น้อง Kitty Sydney $50 11. บริจาคเป็นค่าอาหาร คุณสมชาย ไทยทัน $300 12. บริจาคเป็นของรางวัล ราฟเฟิล คุณยาใจ ยัง คุณ คุณสุนีย์ โพธิ์ด้วง คุณสุชาดา นวมสุวรรณ 13. บริจาคเป็นของชำร่วยผู้เข้าประกวดฯ คุณสมชาย ไทยทัน14. ผู้บริจาคทั่วไปคุณสุรศักดิ์ วงค์ข้าหลวง $100 คุณเจนจิรา ควินน์ $100ตุณวรรณมณี ไทยทัน $100คุณศิริจิตต์ ไชยเศรษฐ $10015. ผู้บริจาคอาหาร ห้องอาหารจิตลดา คุณวรรธนา นากาฮาร่า คุณวันเพ็ญ เปาอินทร์ แม่ครัววัดไทยแอลเอ และครูอาสาสมัครวัดไทยแอลเอที่ช่วยบริการอาหาร

16. ประธานประกวดเทพบุตร เทพธิดา แม่นาง และออเจ้าฮาวาย คุณสุนีย์ โพธิ์ด้วง รองประธานฯ คุณนันทวัน สุวรรณภาพ และทั้งสองท่านจัดทำมงกุฎให้แก่ผู้ชนะการประกวดฯ 17. รายชื่อผู้ชนะการประกวดเทพธิดาฮาวาย คุณลิซ่า เทพบุตรฮาวาย คุณวรวุฒิ อุทบญา แม่นางฮาวาย(ขวัญใจ) คุณยษวีย์ อนุยูรโรจน์ ออเจ้าฮาวาย (สุดหล่อ) คุณเกียรติกลยุทธพงษ์18. รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ คุณหมอสุวรรณี วิทยภูมิ คุณวรรณิภา ถุงสุวรรณ คุณวิกรม วสัน และคุณเล็ก Pollard 

19. รายชื่อองค์กรสมาคมชมรมต่างๆ เข้าร่วมงาน สมาคมไทยแห่งแคลิอร์เนียภาคใต้ สภาสตรีไทยฯ สภาหอการค้าไทยฯ สมาคมพยาบาลไทยฯ สมาคมอีสาน สมาคมปักษ์ใต้ฯ สมาคมนวดไทยฯ โครงการเยาวชนไทยฯ มูลนิธิขาเทียมฯ สุนทราภรณ์แฟนคลับแอลเอ ชมรมคนรักสุขภาพแอลเอ  20. วงดนตรีสายธาร นักร้องเพลงเต้นรำทั่วแอลเอ พิธีกร คุณต้อย ตีวิต คุณผิง พัฒนะ และคุณลักษมี นิ่มกร 21. เจ้าหน้าฝ่ายการเงิน คุณจันทร์เพ็ญ ควินน์ คุณศิริจิตต์ ไชยเศรษฐ พ.ต.ท.หญิงเจริญพร กลิ่นสุวรรณ และคุณมะลินา ไรมอน

สรุปรายรับรายจ่ายงานฮาวายไนท์ 2018 รายได้ค่าบัตรร่วมงาน 4,115.00ขายพวงมาลัย 808.00 ขายราฟเฟิล 612.00 ร้องเพลงการกุศล 666.00 รับบริจาคทั่วไป 400.00 รับบริจาคค่าสถานที่ 800.00 รับบริจาคค่าอาหารผลไม้ น้ำดื่ม 450.00 เบ็ดเตล็ด 18.00 รวมรายได้ 7,869.00                                        

รายจ่าย ค่าเช่าสถานที่และ Insurance 750.00 ค่าทิปเด็กสถานที่ 100.00 ค่าโฆษณา 100.00 ค่าถ้วยรางวัล 200.00 ค่าอาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม 400.00 ค่ารางวัลราฟเฟิล 50.00รวมรายจ่าย 1,600.00 รายได้สุทธิ 6,269.00

..............................................................