Get Adobe Flash player

นายกสมาคมไทยรายงานผล การจัดงานหนุนกีฬาประเพณี

Font Size:

“จีน่า ปรีชา” นายกสมาคมไทยฯ รายงานผลการจัดงาน The Mask Fundraiser Party 2018 หาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันกีฬาประเพณี           แอลเอ-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 62 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ รายงานผลการจัดงาน The Mask Fundraiser Party 2018

ระบุว่า ตามที่สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้จัดงาน The Mask Fundraiser Party 2018 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ Lincoln Plaza Hotel โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันกีฬาประเพณี           แอลเอ-ซานฟรานฯ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 62 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬา Matthew Boxer Stadium เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยจะนำกองทัพนักกีฬาและกองเชียร์ชาวแอลเอ ร่วมเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 26 -28 พฤกษภาคม 2561

การจัดงาน The Mask Fundraiser Party 2018 ที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน มีรายได้ทั้งสิ้น 21,641.17 เหรียญ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 5,378.80 เหรียญ รวมมีรายได้สุทธิ 16,262.37 เหรียญ ตามรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายตามที่แนบมานี้

ทางสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ทุกๆ ท่านที่บริจาคเงิน อาหาร และของรางวัล ขอขอบคุณสมาคมและชมรมต่างๆที่ให้ความสนับสนุน ขอขอบคุณคุณต่อศักดิ์และนักร้องวงอัปสรศรี ขอขอบคุณพิธีกรคู่ขวัญ คุณต้อย ตีวิด ดนัยภัทร์ บุญยะพรรค และคุณผิง รุจิลาภา พัฑฒนะ ขอขอบคุณนักร้องรับเชิญ คุณมนู ตอยจีบี เอลวิสเมืองไทย ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และท้ายสุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานครั้งนี้ออกมาอย่างสำเร็จลุล่วง มา ณ โอกาสนี้

พร้อมกันนี้ นายกสมาคมไทยฯ ได้แต้งรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายในงาน

รายรับ 1. จำหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน 6,215 เหรียญ 2. จำหน่ายบัตรราฟเฟิล 2,381 เหรียญ 3. ร้องเพลงบริจาค 400 เหรียญ 4. จำหน่ายดอกไม้ 190 เหรียญ 5.จำหน่ายหน้ากาก 80 เหรียญ 6. จำหน่ายโซดา เบียร์ ไวน์ 189 เหรียญ และ 7. รายได้จากสปอนเซอร์รวม 12,186.17 เหรียญ ดังรายนามต่อไปนี้

-สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอลแองเจลิส 1,696.17 เหรียญ

-ไทย นิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล 1,000 เหรียญ

-คุณทีน่า เศรษฐภักดี จาก “Goudy Honda Alhambra” 1,000 เหรียญ

-Healthy Choice Catering 1,000 เหรียญ

-ร้านอาหารอิ่มอร่อย 1,000 เหรียญ

-ครอบครัว ตันตริยานนท์ 600 เหรียญ

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส 500 เหรียญ

-หนังสือพิมพ์สยามมีเดีย 500 เหรียญ

-คุณสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง      500 เหรียญ

-The Shrimp Lover สาขาHollywood และRedondo Beach 500 เหรียญ

-Mr. Ralph Torres “สุสานพิมานไทย”            500 เหรียญ

-คุณสุทิน ธิวาศาสตร์ “โรงแรมลินคอล์น พลาซ่า” 500 เหรียญ

-ร้านนวด Joy Thai Spa โดยคุณจอย แฮ็คเกอร์ 500 เหรียญ

-ร้านอาหาร Mr. Noodle 500 เหรียญ

-Mr. Thomas Kiang Lao, Universal Engineering 500 เหรียญ

-Star Sun Solar 200 เหรียญ

-คุณวราภรณ์ เตียประสิทธิ์ 200 เหรียญ

-คุณนิเวช แป้นดำรงพันธุ์ จาก Peoples Mortgage 200 เหรียญ    

-คุณเทเรซ่า ไทยภิรมย์สามัคคี 100 เหรียญ

-คุณวรนุช บุญประกอบ 100 เหรียญ

-คุรสมศรีและคุณสำรวย นาถนอม 100 เหรียญ

-คุณนิตยา สิงหเนตร 100 เหรียญ

-คุณชรินทร์ ธาระ 100 เหรียญ

-คุณแซนดี้ ศรีสุข 100 เหรียญ

-คุณชลอ แสงจันทร์ 50 เหรียญ

-คุณวิรังรอง ถาวโรทิพย์ 50 เหรียญ

-คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ 50 เหรียญ

-คุณศักดิ์ เบส 40 เหรียญ

สรุปรวมรายรับทั้งสิ้น 21,541.17เหรียญ

รายจ่าย   1. ค่าเช่าสถานที่ 3,250 เหรียญ 2. ค่าเครื่องเสียง 600 เหรียญ 3. ค่าพิมพ์บัตรเข้างาน  60.86 เหรียญ 4. ค่าพิมพ์บัตรราฟเฟิล 57.88 เหรียญ 5. ค่าใบ Certificate 61.69 เหรียญ 6. ค่าป้ายงานและฉากถ่ายรูป 250 เหรียญ 7. ค่าอาหารและผลไม้ 689.76 เหรียญ 8. ค่าน้ำดื่มและโซดา 199.72 เหรียญ 9. ค่าซัพพลายจานชาม 128.89 เหรียญ   8. ค่าทิป 80 เหรียญ รวมรายจ่ายทั้งสิน 5,378.80 เหรียญ

รายนามผู้สปอนเซอร์ของรางวัลราฟเฟิล และผลการจับฉลาก

-Raffle# 953 iPAD Pro 10.5 inch ได้แก่ คุณนงลักษณ์ กวีวัจน์

-จี้เพชร จาก Mink Jewelry โดยคุณมาลี เหมือนรักษา ได้แก่ คุณริชาร์ด มาร์

-Raffle# 1390 ทีวีสี 43 นิ้ว จากร้านอาหาร Red Chicken, San Gabriel ได้แก่ คุณหญิง โบโซ

-Raffle# 1756 บัตรกำนัลมูลค่า $200 จากร้าน เดอะภูเขา ได้แก่ คุณสำเนียง

-Raffle# 2542 นาฬิกา จากคุณรัชดา คุณาธรรม ได้แก่ คุณต๋อง

-บัตรรับประทานอาหารจากร้าน Shabushi ถนน Sunset จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ Raffle# 1098 คุณเยาวลักษณ์, #2059 คุณนิกกี้ ซานดิเอโก #0779 คุณ Buu Van Rasi และ # 2938

-บัตรนวด Gift Certificate จากร้าน Nuad Royal Thai Spa จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณสุรภีร์ ทิวาศาสตร์ และคุณองอาจ มูลสภา

-ของรางวัลจากคุณยาใจ ยัง ได้แก่ Raffle# 0396 คุณจ๋า Raffle# 1123 คุณชัชวาล  Raffle# 1440 Raffle# 0684 คุณชัย Raffle# 0764 คุณหนึ่ง Raffle# 0955 คุณนงลักษณ์ กวัวัจน์ Raffle# 0962 ครูแอ๊ว

รายนามผู้บริจาคอาหาร ผลไม้และเครื่องดื่ม

1. ร้านอาหารจิตลดา 2. ร้าน Noree on Beverly 3. ร้านอาหาร Red Chicken 4. ร้านอาหารโอชา สาขาแวนนายส์ 5. ร้านอาหารชาช่า 6. คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ 7. คุณวินนี่ เตียวตระกูล 8. ครูเปิ้ล คุณวาสินี ธรรมปัญญา วัดไทย ลอสแองเจลิส 9. คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ 10. คุณรังสิต คงจันทร์

ขนส่งอาหาร : คุณนิยม สมัยสมภพ  คุณชัยชาญ ศรีจันทร์