Get Adobe Flash player

ห้องสมุดแอลเอเคาน์ตี้87แห่ง รับ$5ล้านพัฒนาเทคโนไร้สาย

Font Size:

ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้รับเงินทุน 5 ล้านเหรียญเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีไร้สายในห้องสมุด 87 แห่ง

เงินทุนจากโครงการ จะทำให้ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้มีการพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตและลดการแบ่งแยกในโลกดิจิตอล

คอมพิวเตอร์สาธารณะและการเข้าถึงระบบไว-ไฟ เป็นสิ่งที่ผู้คนที่เข้ามาในห้องสมุดในลอสแอนเจลิสเข้ามาใช้งานเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ผ่านมาการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าด้วยความเร็วประมาณ 10-20 เมกกะไบท์ต่อวินาที ซึ่งสิ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 5 ล้านเหรียญผ่านโปรแกรมอี-เรทของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (Federal Communications Commission หรือ FCC) เรท-อี โปรแกรม เงินทุนนี้จะถูกนำไปใช้การพัฒนาการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต และความเร็วในเครือข่ายทั่วทั้งห้องสมุดหลายแห่งในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้

เอฟซีซีได้เริ่มจัดทำโปรแกรมในโรงเรียนและห้องสมุด (เรียกกันโดยทั่วไปว่า อี-เรท) ในปี 1996 โดยให้เงินทุนกับโรงเรียนและห้องสมุดที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายไปในการพัฒนาระบบบรอดแบนด์และอินเตอร์เนต เงินทุนนี้จะทำให้ห้องสมุดสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายการวิจัย และการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เรียกว่า CalRENซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ให้บริการกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาในรัฐ เครือข่ายนี้ดำเนินงานโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ชื่อว่า CENIC และให้บริการการเชื่อมต่ออินเตอร์ที่มีความเร็วและเสถียรมากขึ้นกับผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุด โดยจะช่วยลดช่องว่างทางเทคโนโลยีและกำจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ

บริการของเครือข่ายห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ครอบคลุมพื้นที่ทางสังคมและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในเคาน์ตี้ซึ่งระบบการควบคุมราคาค่าเช่าเริ่มหายไปเรื่อยๆ เนื่องจากค่าที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ชุมชนของผู้มีรายได้ต่ำกว่าไม่สามารถมีเงินพอที่จะติดอินเตอร์เนตใช้ในครัวเรือนของพวกเขาได้ การแบ่งแยกทางดิจิตอลเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบหลายประการ เช่น นักเรียนขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา ในรูปแบบดิจิตอลเมื่ออยู่กับบ้านเทียบกับที่เข้าถึงได้มากกว่าเมื่ออยู่ในโรงเรียน ในขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

“เนื่องจากมีผู้ใช้บริการในห้องสมุด เป็นเปอร์เซนต์จำนวนมากที่มาใช้ไว-ไฟและคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุด ดังนั้นการเพิ่มคุณภาพของเทคโนโลยีของเราจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการลดอุปสรรคในโลกดิจิตอล และเพิ่มศักยภาพของห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กับผู้มาใช้บริการ ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ห้องสมุดของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น” สกาย แพทริค ผู้อำนวยการห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้กล่าว

“คุณภาพของเครือข่ายของเราในปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ในระดับที่ผู้มาใช้บริการคาดหวังหรือควรจะได้รับ เงินทุนที่ได้รับมานี้จะทำให้เราสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตความเร็วสูง ทำให้ผู้มาใช้บริการสามารถที่จะเรียนรู้และสืบค้นได้ในความเร็วที่สูงขึ้นมาก และหวังว่าจะยังเป็นตัวช่วยในการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการของห้องสมุดกันมากขึ้น” แพทริค กล่าวเสริม

ในปีที่ผ่านมาห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ได้ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของการใช้ทรัพยากรออนไลน์อย่างล้นหลาม นอกเหนือไปจากการให้บริการไว-ไฟ มากกว่า 1.72 ล้านรอบและการเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์สาธารณะ 1.8 ล้านครั้งแล้วยังพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของการใช้หนังสือออนไลน์ในระบบที่เรียกว่า OverDrive eBook และหนังสือเสียงอ่านถึง 19 เปอร์เซนต์ การอ่านวารสารแบบดิจิตอลเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซนต์ การเข้าถึงเพลงและหนังออนไลน์ในระบบ Hoopa เพิ่มขึ้น 63 เปอร์เซนต์ และมีการเข้าใช้งานเวบไซด์ Lynda.com เพิ่มขึ้นถึง 85 เปอร์เซนต์ โดยห้องสมุดคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้ต่อไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการแก่ความต้องการของผู้มาใช้งาน ห้องสมุดแห่งลอสแอนเจลิส จึงได้เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหลายแห่งตลอดปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินงานเพื่อลดความซับซ้อนในการเข้าถึงระบบไว-ไฟ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเชื่องช้า ของระบบเครือข่ายทำให้ผู้มาใช้บริการมักจะใช้ระบบไว-ไฟจากเครือข่ายอื่นเพื่อให้ได้การบริการที่เร็วกว่า ห้องสมุดจึงวางแผนที่จะให้บริการในความเร็วที่สูงถึง 1 กิกาไบท์ต่อวินาทีหลังจากที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการอี-เรทนี้ โดยเป้าหมายในการติดตั้งเครือข่ายจะเริ่มในปี 2018 นี้