Get Adobe Flash player

รร.วัดไทยเปิดสอนภาคฤดูร้อน จะเปิดเรียน ตั้งแต่11มิถุนา61

Font Size:

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ เปิดสอนภาคฤดูร้อน โดยคณะครู จากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน เรียนสัปดาห์ละ 5 วันจันทร์ ถึงศุกร์ รวม 9 สัปดาห์

ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้เปิดเผยว่า โดยที่การเรียน การสอนภาคปกติ วันเสาร์-อาทิตย์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 9 มิถุนายนนี้แล้ว ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ เป็นเวลา 9 สัปดาห์

การเรียนภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมความร่วมมืออันยาวนานระหว่างวัดไทยฯ และโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งครูอาสาสมัครจำนวน 3 ท่าน มี รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นหัวหน้า มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม

โดยที่เป็นการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกๆ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ เด็กๆ มีเวลาอยู่กับคุณครูตลอดสัปดาห์ สามารถซึมซับรับความเป็นไทยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย มารยาทไทย การอยู่ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้มากขึ้นกว่าเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้ปกครอง จึงให้ความสนใจส่งลูกหลานสมัครเข้าเรียนเป็นประจำทุกปี และเป็นกิจกรรมที่แพร่ขยายไปตามวัดไทยในมลรัฐต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ กำหนดเปิดเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 9 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และมีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยจนถึง 17.00 น.ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนของ คณะครูอาสาสมัครจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เฉกเช่นทุกปี โดยได้คัดเลือกคณะครูจากทั่วประเทศซึ่งมากด้วยความสามารถและประสบการณ์ อาสามาสอนและอบรมบ่มเพาะลูกหลานคน ไทยในต่างแดน จำนวน 12 ท่าน โดยมี อาจารย์เพ็ญนี ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะหรืออาจารย์ใหญ่

“ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูอาสาชุดนี้เป็นเวลาแรมเดือน ที่คณะครุศาสตร์ จึงมั่นใจได้ว่าคณะครูทุกท่านมีความพร้อมเกินร้อย ตั้งใจและเสียสละทุ่มเทให้กับลูกหลานเชื้อสายไทยแอลเออย่างเต็ม ที่ อาตมาจึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมารับการศึกษาอบรมกับคณะครูของเราโดยพร้อมเพรียงกัน” ท่านเจ้าคุณกล่าวย้ำ

คณะครูอาสาทั้ง 12 ท่าน ได้เดินทางถึงวัดไทยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา และจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป เชิญสอบถามรายละเอียดที่ห้องธุรการของ โรงเรียนหรือโทร 818-445-6366, 571-1771