Get Adobe Flash player

‘เคาน์ตี้’ผุดอพาร์ตเม้นต์ราคาถูก ช่วยหลายหมื่นคนให้มีที่อาศัย

Font Size:

แอลเอเคาน์ตี้ สร้างอพาร์ตเม้นต์ราคาย่อมเยาว์ขึ้นอีกใหม่อีก 3,300 หลัง โครงการนี้ช่วยเหลือคนหลายหมื่นคนให้มีที่อยู่อาศัย

จากการที่ลงเงินดาวน์ไป 182 ล้านเหรียญ ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ใช้เงิน 1.7 พันล้านเหรียญไปในรูปของเงินทุนสำหรับชุมชนเพื่อการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ราคาย่อมเยาว์จำนวน 3,362 แห่งใน 5 ปีที่ผ่านมา โดย 2 ใน 3 ได้ถูกจัดสรรไว้ให้สำหรับกลุ่มคนไร้ที่อยู่ ผู้ป่วยทางจิตและผู้ที่ทุพพลภาพทางกาย

จากรายงานของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและการเคหะของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ (CDC/HACoLA) พบว่าในทุกดอลล่าร์ที่เคาน์ตี้ลงไปใน 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนเงินจากผู้ให้ทุนทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนอีก 6 เท่า เนื่องด้วยความสำเร็จนี้ทางเคาน์ตี้จึงพยายามที่จะทำให้การลงทุนในการสร้างและพัฒนาอพาร์ตเมนต์ราคาย่อมเยาว์เสร็จสิ้นเสียที

“ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้เพิ่มการลงทุนในอพาร์ตเม้นต์ราคาย่อมเยาว์ 3 เท่าเป็นจำนวนเงินถึง 90 ล้านเหรียญ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อคนในชุมชนที่ประสบปัญหากับสภาพไร้ที่อยู่อาศัย” ซูพเพอร์ไวเซอร์ มาร์ค-ริดลีย์ ธอมัส กล่าว “ด้วยความรุนแรงของภาวะปัญหานี้เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการตอบสนองต่อไป และใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เรามีตั้งแต่การใช้แรงจูงใจทางด้านการเงินและการให้สิทธิ์ เป็นเจ้าของที่รวดเร็วขึ้นไปจนถึงการสร้างนโยบายที่สร้างสรรค์ขึ้น”

“ดังที่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า ‘ที่ใดไม่มีวิสัยทัศน์ที่นั่นผู้คนฉิบหาย’ และข้าพเจ้าก็มีความภูมิใจที่บอร์ดออฟซูพเพอร์ไวเซอร์ ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะลงทุนอย่างมากไปกับการทำให้ที่อยู่อาศัย มีราคาที่ประชาชนสู้ไหวและขณะนี้เราก็เริ่มต้นที่จะเห็นผลงานของการลงทุนนั้นขึ้นมา” ซุพเพอร์ไวเซอร์ชีล่า คุล ประธานบอร์ดกล่าว “ภาวะขาดที่อยู่อาศัยที่ราคาย่อมเยาว์ ยิ่งทำให้ปัญหาภาวะการไร้ที่อยู่อาศัยของเราเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางเคาน์ตี้จึงเริ่มดำเนินการจัดการกับปัญหาทั้งสองอย่างในหลายทาง แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่เราหาที่อยู่อาศัยให้กับคน 1,000 คน เราเพิ่มคนอีก 1,000 คนที่มีที่อยู่อาศัยไม่ต้องไปอยู่บนท้องถนนและลดจำนวนคนที่เสี่ยงกับภาวะไร้ที่อาศัยลง จากรายงานในปัจจุบันทำให้เห็นถึงความสำเร็จของวิสัยทัศน์นี้ และเราจะทำมันต่อไปจนกว่าเราจะแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยได้อย่างสิ้นเชิง”

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดในเคาน์ตี้  CDC/HACola ได้ช่วยเหลือให้ที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำจำนวน 21,000 ครอบครัวผ่านโครงการให้เงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยที่เรียกว่า “เซคชั่น 8” โดยมีครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 1,418 ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้จะให้การบริการกับบุคคลที่เป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย หรือประสบปัญหาภาวะทางจิตหรือทุพพลภาพทางกาย และได้ช่วยเหลือครอบครัวของทหารผ่านศึกโดยผ่านโครงการเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึก ตั้งวันที่เริ่มต้นโครงการให้เงินช่วยเหลือกับผู้ไร้ที่อยู่โดยผ่านกฏหมาย Measure H ทางเคาน์ตี้ได้ช่วยเหลือบุคคลที่เคยเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ครอบครัวและทหารผ่านศึกถึง 850 คนในการหาที่อยู่อาศัยโดยให้เงินจูงใจกับเจ้าของที่อยู่อาศัย

“ผ่านโครงการที่คิดขึ้นใหม่นี้ เราได้ลดช่องว่างของที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาวซึ่งมีถึง 568,000 หน่วยลงไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กหรือใหญ่และทำให้คนมีบ้านอยู่โดยผ่านทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการดูแลที่มีอยู่แล้ว” โมนิก้า คิง-วีแลนด์ ผู้อำนวยการบริหารของ CDC/HACoLA กล่าว “และด้วยขนาดของเคาน์ตี้ของเรา โครงการที่คิดขึ้นใหม่นี้จึงต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะนำช่วยคนเหล่านั้นให้มีที่อยู่”

นอกเหนือจากนั้น โครงการช่วยเหลือเจ้าของบ้านซึ่งจัดการโดย CDC/HACoLA ก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านจำนวน 171 รายทั่วทั้งเคาน์ตี้ โดยให้เงินทุนจำนวนมากกว่า 41 ล้านเหรียญ โดยมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำจนถึงรายได้ปานกลางในปีงบประมาณ 2017-2018 และในเวลาเดียวกับเคาน์ตี้ก็ได้บริการบำรุงรักษาแก่ครอบครัว ที่มีรายได้ต่ำจนถึงรายได้ปานกลางมากกว่า 200 ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยผ่านวิธีในการช่วยเหลือให้เป็นเจ้าของ

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)