Get Adobe Flash player

สมาคมนวดไทยและสปาฯ จัดอบรมนวดขั้นพื้นฐาน61

Font Size:

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ จัดฝึกอบรมนวดไล่น้ำเหลืองขั้นพื้นฐาน ปี 2561

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดฝึกอบรมนวดไล่น้ำเหลืองขั้นพื้นฐาน (Lymphatic Drainage Massage Basic Course) หลักสูตร 16 ชั่วโมง ที่โบสถ์ Hollywood Adventist Church

เพื่อปูพื้นฐานและเสริมทักษะความรู้ให้แก่สมาชิก สำหรับใช้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนหลักสูตรจริงในโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการรับรองจาก California Massage Therapy Council (CAMTC) ต่อไป โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมียอดการรับชมกว่า 8,500 ครั้ง

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ทำงานกันอย่างตั้งใจ มีผลงานเป็นรูปธรรม เป็นความภูมิใจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้สนับสนุนองค์กรที่ทำงานอย่างจริงจัง โดยกงสุลใหญ่ฯ เน้นย้ำเรื่องการส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับคณะกรรมการรุ่นใหม่เพื่อให้ทำงานอย่างไร้รอยต่อ (Seamless transition) ถ่ายทอดงานโดยไม่ยึดติดกับคณะผู้บริหาร และยึดมั่นกับจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ทำให้เห็นว่า คนไทยมีความรักใคร่ สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ส่วนในพิธีปิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีที่กิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอการฝึกอบรมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://www.facebook.com/thaiconsulatela/ หรือหากสนใจเป็นสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ สามารถดูรายละเอียดที่ http://www.nuadthaiandspausa.org/

..................................................................