Get Adobe Flash player

‘แอลเอเคาน์ตี้’ แถลงเปิดตัว กิจกรรมสร้างงานให้เยาวชน

Font Size:

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้แถลงข่าว เปิดตัวกิจกรรมยูธแอดเวิร์คตั้งเป้าสร้างงาน 25,000 ตำแหน่งให้กับเยาวชน

ลอสแอเนเจลิสเคาน์ตี้ ประกาศเปิดตัวกิจกรรมยูธแอธเวิร์คซึ่งเป็นความคิดริเริ่มในระดับภูมิภาคในการเตรียมพร้อมเยาวชนอายุระหว่าง 14-24 ปี สำหรับอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 ในสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น ผู้บริหารได้ตั้งเป้าในระดับภูมิภาคไว้ว่าจะมีการจ้างงานเยาวชน 25,000 คนและเน้นย้ำถึงความพยายามหลัก ที่อยู่ในระหว่างการขยายและพัฒนาโอกาสในการจ้างงานของเยาวชนตลอดทั่วทั้งเคาน์ตี้

“เรามารวมกันเพื่อกิจกรรม”ยูธแอทเวิร์ค” เพราะเราทราบว่าเมื่อภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่น หันมาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเยาวชนก็ไม่มีใครสามารถหยุดเราได้” ซูพเพอร์ไวเซอร์ ฮิลด้า แอล โซลิส กล่าว “ในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมาก่อน ข้าพเจ้าทราบถึงความสำคัญที่จะต้องให้แน่ใจว่าเยาวชนทุกคนมีโอกาส ในการจ้างงานที่มีความหมายและมีเส้นทางสู่อาชีพ เคาน์ตี้ในฐานะที่เป็นนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเป็นผู้นำด้วยความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ สร้างการพัฒนาผลสำเร็จในการช่วยเหลือเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง

“ขอขอบคุณหุ้นส่วนของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ทั้งที่อยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน เยาวชนหลายพันคนไม่เพียงแต่จะมีโอกาสในการได้รับรายได้แต่พวกเขายังจะได้รับประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นอาชีพในอนาคต” ซุพเพอร์ไวเซอร์มาร์ค ริดลีย์-ธอมัสกล่าว “เรากำลังพิจารณาที่จะช่วยเหลือเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในการดูแลของเคาน์ตี้ รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในสภาพไร้ที่อยู่อาศัย และพวกที่อยู่ในระบบบ้านอุปการะและระบบของกระบวนการยุติธรรมด้านเยาวชน”

โครงการ “ยูธแอทเวิร์ค” จับคู่โอกาสในการทำงานซึ่งมีรายได้ให้กับเยาวชนไปพร้อมกับการจ้างงานอย่างเป็นบูรณาการ การอบรมและบริการสนับสนุนผ่านศูนย์ America’s Job Centers of California หรือในชื่อย่อว่า AJCC (เอเจซีซี) ซึ่งได้รับคำแนะนำโดยกลุ่มงานพัฒนาแรงงาน งานบริการชุมชนและผู้สูงอายุ (Workforce Development, Aging and Community Service)“ยูธแอทเวิร์ค” พุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรซึ่งมีความต้องการสูงที่สุดเป็นลำดับแรก อันได้แก่ เยาวชนที่อยู่ในบ้านอุปการะ เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เยาวชนที่อยู่ในสภาพไร้ที่อยู่อาศัยและกลุ่มที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากแคลเวิร์คส (CalWORKs) เป็นต้น กิจกรรมถูกจัดขึ้นโดยผ่านการร่วมมือในระดับภูมิภาค ได้แก่ ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้และนครลอสแอนเจลิส บอร์ดของกลุ่มพัฒนาแรงงาน ภาคธุรกิจ สถานศึกษา องค์กรในชุมชนและหุ้นส่วนอื่นๆ

ในปีนี้เคาน์ตี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการ Youth Bridges ทั่วทั้งเคาน์ตี้เพื่อที่จะให้โอกาสในการทำงานกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ยูธแอทเวิร์ค” กับหน่วยงานในเคาน์ตี้เพื่อเป็นเส้นทางในการจ้างงานอย่างถาวรในภาคอุตสาหกรรมหลัก อันได้แก่ การบริการสุขภาพ สันทนาการ การบริการทางสังคม เป็นต้น ในระหว่างเดือนกรกฏาคม 2018 (พ.ศ.2561) ถึงเดือนมิถุนายน 2019 (พ.ศ.2562) เคาน์ตี้มุ่งมั่นที่จะให้งานกับเยาวชนประมาณ 1,000 คนและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเป็น 2,400 คนภายในปี 2021 โดยมีกระทรวงทรัพยากรของมนุษย์เป็นผู้นำในความรับผิดชอบนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากเวบไซด์ https://workforce.lacounty.gov/youth-services/

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.............................................................................