Get Adobe Flash player

จัดทำบุญ ถวายพระราชกุศล พร้อม‘ถวายพระพรชัยมงคล’

Font Size:

ชุมชนไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

9.00 น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม

ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงวัดไทยลอสแองเจลิส ประจำโต๊ะตักบาตรหน้าพระอุโบสถ

9.30 น. เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส และพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

10.00 น.             กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมบริเวณหน้าเวที

10.10 น.             1. พิธีสงฆ์

            1.1 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีฯ เดินไปยังบริเวณโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 

- พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ และพระสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.2 ประธานในพิธีและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา

10.50 น.             2. พิธีถวายพระพรชัยมงคล

     2.1 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ

เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

2.2 ผู้แทนศาสนาคริสต์ กล่าวอธิษฐานภาวนาขอพร

2.3 ผู้แทนศาสนาอิสลาม กล่าวดุอาขอพร

2.4 ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง

2.5 หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

การแต่งกาย         ข้าราชการ / ประชาชน        แต่งกายผ้าไทยโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 10 กรกฎาคม 2561

.............................................