Get Adobe Flash player

เสนอช่วยเหลือเจ้าของที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบ จากไฟป่า

Font Size:

เคาน์ตี้แอสเซสเซอร์เจฟ แพรงค์ เสนอความช่วยเหลือกับเจ้าของที่ดินซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่า

จากการที่เกิดความร้อนอย่างมากในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ทำให้เกิดไฟป่าทั่วทั้งลอสแอนเจลิส เคาน์ตี้ ยังผลให้เกิดการอพยพจากชุมชน เช่น Granada Hills, Pacific Palisades, Burbank, Chatsworth และ Glassell Park ดังนั้นทางสำนักงานเคาน์ตี้แอสเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บภาษีที่ดินจึงมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว

 “ไฟป่าทำให้เกิดความเสียหายใหญ่ในหลายบริเวณ ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากกับบ้านที่อยู่อาศัย” แอสเซสเซอร์ เจฟ แพรงค์กล่าว “ผู้ที่เสียภาษีซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากไฟป่า อาจจะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินประจำปี รวมทั้งในบางกรณีอาจได้รับเงินคืนจากภาษีที่จ่ายไปแล้ว” 

 “แม้ไฟป่าในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ไม่ได้เคยมีความร้ายแรงเท่ากับส่วนอื่นในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ และโชคดีที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่โครงการช่วยเหลือกับเจ้าของที่ดินผ่านสำนักงานฯ จะทำให้ความเดือดร้อนของผู้คนซึ่งครอบครัวกำลังเผชิญอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูบ้านเรือนและชีวิตกลับมาลดลง”

โดยการยื่นเอกสารขอเคลมสิทธิ์ในโครงการ “Misfortune & Calamity Relief” เป็นเวลา 1 ปี เจ้าของที่ดินซึ่งเกิดความเสียหายอย่างน้อยเป็นมูลค่า 10,000 เหรียญอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีที่จ่ายไปแล้วและมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี ที่จะต้องจ่ายจนกว่าทรัพย์สินจะได้รับการซ่อมแซมหรือสร้างเสร็จ

 “ขณะนี้สำนักงานของแอสเซสเซอร์ เจฟ แพรงค์ทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมดับเพลิงจากหลายท้องถิ่น ในการตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า หลังจากที่ไฟสงบและเริ่มการฟื้นฟู ขอให้ท่านที่ได้รับผลกระทบติดต่อสำนักงานได้ที่ Disaster Relief Hotline หมายเลข (213) 974-8658 หรือมาที่สำนักงานเขตทั่วทั้งเคาน์ตี้ หรือเข้าไปในเวบไซด์ของสำนักงาน หรือติดต่อทางโซเชี่ยลมีเดีย @LACAssessorก็ได้” เจฟ แพรงค์กล่าว

“ทีมของข้าพเจ้า พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทันทีที่ได้รับแจ้งและมีหมายเลขโทร. ที่จะให้บริการคำแนะนำกับเจ้าของที่ดินระหว่างกระบวนการเคลม” เขากล่าวเสริม

สำหรับผู้ที่ต้องการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถเข้าไปรับแบบฟอร์มได้ที่เวบไซด์ https://assessor.lacounty.gov/disaster-relief

รายงานโดย.... วลัยพรรณ เกษทอง

............................................