Get Adobe Flash player

สภาฯ‘ซานต้ามอนิก้า’ โหวตลับ หยุดยั้งการขึ้นค่าเช่าเฉียบพลัน

Font Size:

เทศมนตรีเมืองซานต้า มอนิก้า โหวตลับสนับสนุนร่างกฏหมายพร๊อพ 10 เพื่อหยุดยั้งการขึ้นค่าเช่าอย่างเฉียบพลัน  

สภาเทศมนตรีเมืองซานต้ามอนิก้า ได้โหวตลับให้สนับสนุนร่างกฏหมาย พรอพ 10 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.2018 ที่ผ่านมา ซึ่งร่างกฏหมายนี้จะมีการนำไปให้ลงคะแนนเสียงเพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาค่าที่อยู่อาศัยและการไร้ที่อยู่โดยจำกัดการเพิ่มราคาค่าเช่าได้

“การโหวตเมื่อคืนของสภาฯ ในการสนับสนุนร่างกฏหมายพร๊อพโพซิชั่น 10 และเพิกถอนกฏหมาย Costa-Hawkins เป็นยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเมืองที่จะทำให้การควบคุมค่าเช่ามีความเข้มแข็งมากขึ้น ค่าเช่าที่สูงขึ้นทำให้ปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและยังทำให้มีครอบครัว ที่ไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยได้มีจำนวนมากขึ้น” ซู ฮิมเมลริช เทศมนตรีเมืองซานต้ามอนิก้า กล่าว

จากรายงานประจำปี ค.ศ. 2017 ของหน่วยงานควบคุมค่าเช่าของเมืองฯ พบว่า ค่าเช่าในเมืองซานตา มอนิก้า เพิ่มสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันตั้งแต่กฏหมายต่อต้านการควบคุมค่าเช่าที่ชื่อว่า “Costa-Hawkins” ถูกผ่านเมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยก่อนที่จะกฏหมายฉบับนี้จะถูกประกาศใช้ ครู พยาบาล ผู้สูงอายุและครอบครัวชนชั้นทำงานสามารถที่จะอาศัยอยู่ในเมืองซานต้า มอนิก้าได้ ขณะนั้นค่าเช่าที่อยู่อาศัยขนาด 1 ห้องนอนเพียง 900 เหรียญต่อเดือนและ 3 ห้องนอน เพียง 1,460 เหรียญต่อเดือนเท่านั้น  แต่หลังจากประกาศใช้กฏหมายนี้แล้วค่าเช่าโดยรวมโดดขึ้นไปมาก โดยถัวเฉลี่ยที่อยู่อาศัยขนาด 1 ห้องนอนค่าเช่า 1,907 เหรียญต่อเดือนและสำหรับที่อยู่อาศัยขนาด 3 ห้องนอนค่าเช่าโดดขึ้นไปถึงกว่า 3,200 เหรียญต่อเดือน

จากรายงานนี้ ยังพบว่าก่อนจะมีการนำกฏหมายนี้ออกมาใช้ ค่าเช่าของบ้านเช่าจำนวน 83 เปอร์เซนต์มีราคาที่ครอบครัวชนชั้นทำงานสามารถจ่ายได้ แต่ในปัจจุบันมีบ้านเช่าน้อยกว่า 4 เปอร์เซนต์ซึ่งมีการควบคุมค่าเช่าที่ครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คนซึ่งมีรายได้รวม 65,000 ต่อปีสามารถเช่าได้ และตั้งแต่กฏหมายนี้ถูกนำออกมาใช้ เมืองมีการเพิ่มขึ้นของที่อยู่ศัยที่เจ้าของสามารถขึ้นค่าเช่าได้ตามราคาตลาดจากแต่เดิมประมาณ 10 เปอร์เซนต์ไปเป็นกว่า 67 เปอร์เซนต์ ซึ่งด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนและทำให้เพิ่มปัญหาความสามารถมีที่อยู่อาศัยและเกิดวิกฤตการไร้ที่อยู่

สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองฯ เควิน แมคเคียว กล่าวว่า แม้จะมีกฏหมายการควบคุมค่าเช่าที่เข้มแข็งที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่หลังจากที่กฏหมาย Costa-Hawkins ผ่านออกมาใช้ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา เมืองซานต้า มอนิก้าก็เกิดปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน ของที่อยู่อาศัยที่เจ้าของสามารถขึ้นค่าเช่าได้ตามราคาตลาด ดังนั้นการโหวตให้สนับสนุนร่างกฏหมายพร๊อพฯ 10 นี้จึงเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อครอบครัวชนชั้นทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุที่มีรายได้จำกัด รวมทั้งบุคคลอื่นซึ่งกฏหมายนี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยในซานต้า มอนิก้าได้”

เมืองซานต้า มอนิก้า ก็เหมือนกับเมืองอื่นในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งติดกับวงจรความโลภของธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์ดังเช่นวอล สตรีท และที่แย่ขึ้นก็คือกลุ่มบริษัทแบลคสโตนซึ่งนำโดยซีอีโอ สตีเฟ่น ชว๊อซแมน และบริษัทเอคควิตี้ เรสซิเด้นเชี่ยล ซึ่งก่อตั้งโดย แซม เซล กำลังให้ทุนสนับสนุนแคมเปญที่ต่อต้านร่างกฏหมายนี้ บริษัทในวอลสตรีทซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้ปัญหาความสามารถในการมีที่อยู่อาศัยเลวร้ายลงและก่อปัญหาวิกฤตคนไร้ที่อยู่มีจุดยืนที่ต่อต้านร่างกฏหมายพร๊อพฯ 10

ร่างกฏหมายพร๊อพฯ 10 จะปิดช่องโหว่ของกฏหมายควบคุมค่าเช่าของรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันที่อนุญาต ให้เพิ่มค่าเช่าอย่างฉับพลันได้ในเมืองอย่างซานต้า มอนิก้า การที่ไม่มีการควบคุมค่าเช่าจะทำให้บริษัทที่ให้เช่าบ้านและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จะเพิ่มค่าเช่าขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ เพื่อกดดันให้คนและชุมชนไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยได้ และต้องย้ายออกจากบ้านและชุมชน การผ่านร่างกฏหมายพร๊อพ 10 จะทำให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถควบคุมค่าเช่าได้อย่างเข้มงวดมากขึ้นและแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและวิกฤตคนไร้ที่อยู่ โดยในการนับจำนวนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในปีค.ศ. 2018 ของหน่วยงานที่ดูแลผู้ไร้ที่อาศัยพบว่า เมืองซานต้า มอนิก้ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ไร้ที่อาศัย 4 เปอร์เซนต์

โจ ทริปปิ ผู้นำในการสนับสนุนร่างกฏหมายนี้กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะเทศมนตรีเมืองซานต้า มอนิก้าในการสนับสนุนร่างกฏหมายพร๊อพ 10 อย่างกล้าหาญ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นำเอาความยุติธรรมมาให้กับผู้เช่าที่ประสบปัญหาในการมีที่อยู่อาศัยในชุมชนซึ่งเคยมีชื่อในเรื่องของการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตย การคืนอำนาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่นโดยผ่านร่างกฏหมายนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะกระทำ พูดกันง่าย ๆ ก็คือค่าเช่าตอนนี้มันสูงเว่อร์!!”

เมืองซานต้า มอนิก้า ได้ร่วมขบวนกับกลุ่มแรงงาน ผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัย ชุมชน และองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์พลเมืองซึ่งสนับสนุนร่างกฏหมายพร๊อพ 10 อันได้แก่ เมืองเวสต์ฮอลีวูดและเมืองโอ๊คแลนด์

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)