Get Adobe Flash player

ชุมชนไทยเลี้ยงส่งกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์,ชลาทิพย์ ภริยา

Font Size:

งานเลี้ยงส่งกงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ และภริยา ชลาทิพย์ กำภู แสงรัตน์ เมื่อคืนวันที่ 26 สิงหาคม2018 ที่โรงแรมฮิลตัน ยูนิเวอร์แซลซิตี เบอร์แบงก์

ชุมชนไทย โดยทีมงาน “ร้อยใจรัก” เป็นผู้ดำเนินงาน พร้อมกับฉลองวันเกิดให้กับกงสุลใหญ่ธานีด้วย โดยจะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัคราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในเร็วๆนี้

สำหรับนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (กสญ.) ผู้มีแนวทางการทำงานแบบหุ้นส่วน (Partnership) ที่สร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า พร้อมจะ “สานงานต่อ และก่องานใหม่”  ตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนใน 3 เรื่อง (3C)ที่จะมุ่งเน้นในช่วงระยะเวลาที่เข้ารับหน้าที่ คือ

1 งานด้านกงสุล (Consular) เน้นการให้บริการแก่คนไทยให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงงานตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทท่องเที่ยวและประเภทธุรกิจให้ได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนของประเทศไทย พร้อมช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศหรือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมายการเข้าเมือง

2) งานด้านชุมชน (Community) เน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งสามัคคีของชุมชนไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมด้านกีฬา ร่วมมือ สนับสนุนกับชุมชนไทย ดูแลคนไทยทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ตั้งใจที่จะสนับสนุนให้Thai Town เติบโต ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน องค์กรต่างๆ ส่งเสริมบทบาทของคนรุ่นใหม่หรือ Second Generation ในการพัฒนาชุมชนไทยในสหรัฐและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ตลอดจนให้นำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาประเทศไทย

3) งานด้านเศรษฐกิจ (Commercial) สนับสนุนการทำงานของทีมประเทศไทย ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับสหรัฐ อยากเห็นธุรกิจไทยเติบโต พร้อมที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยในประเทศและในเขตอาณา หาความเป็นไปได้ และโอกาสในการลงทุน  ต้องการที่จะนำนวัตกรรมในหลายสาขา โดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นำกลับไปช่วยประเทศไทย ให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว  ขอรับคำชี้แนะจากชุมชนไทย ต้องการเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนไทย ต้องการให้สื่อช่วยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไปให้ถึงคนไทย โดยให้ชุมชนไทย สื่อมวลชนไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นหุ้นส่วนที่จะเดินไปด้วยกันอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็ง

ซึ่งในช่วงการทำงานที่ผ่านมา ได้มีความตั้งใจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในหลายๆ เรื่องตามที่เคยประกาศไว้ในวันแรกอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ชื่นชมของชุมชนไทยในเขตอาณาฯ อีกทั้งประสานงานกับองค์กรอเมริกัน รวมทั้งชาติอื่น ในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในเบื้องต้น เห็นได้จากข่าวสารที่ “เสรีชัย” และสื่อฯ ต่างๆ ที่เคยนำเสนอมาเป็นระยะ

นายธานี แสงรัตน์ การศึกษาระดับมัธยมต้น โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

มัธยมปลาย โรงเรียน Marquett High School มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯ

ระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์และการเมืองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Southern Illinois University สหรัฐ

ระดับปริญญาโท Master of Public and International Affairs, University of Pittsburgh เน้นด้านเอเชียศึกษาและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงาน

เริ่มเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2536 ที่กรมเอเชียตะวันออก เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะจีนและมองโกเลียและกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะอิหร่าน ซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่นๆ ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี โดยล่ามให้แก่ นาย จรัส พั้วช่วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น และในปีเดียวกันย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ที่กองนโยบายและวางแผน

นายธานี ได้ออกประจำการในต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี 2540 เป็นเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและในปี 2541 เลื่อนเป็นเลขานุการเอก ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย เป็นเวลา 2 ปี และปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกงสุล เป็นเวลา 2 ปี โดยทำหน้าที่เน้นในด้านการช่วยเหลือและดูแลคนไทยตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะสตรีและแรงงานไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ในปี 2544-2550 กลับมาเป็นเจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมองค์การระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานและมนุษยธรรม รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ในช่วงเวลานี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Assistant to Regional Advisor ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration-IOM) ที่สำนักงานประจำประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา เป็นเวลาหนึ่งปีต่อมาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูต 7 กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ก่อนที่จะออกประจำการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง

ในปี 2550 ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงวอชิงตัน ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ สนับสนุนการก่อตั้ง Friends of Thailand Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่เป็นมิตรและสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทำเนียบขาว กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และผลประโยชน์ร่วมกัน

หลังจากครบวาระประจำการกลับมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 ในปี 2553 ดูแลความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การเยือนของผู้นำ รัฐมนตรีต่างประเทศ และเวทีทวิภาคีที่สำคัญ รวมทั้งในช่วงที่กรณีเขาพระวิหาร ความสัมพันธ์ไทย-พม่า และคณะผู้เจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างกรณีปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี 2558 ได้รับเลื่อนให้เป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ทำหน้าที่ในการดูแลความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มเติมประเทศอาเซียนที่เหลือทั้งหมด รวมทั้ง มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส.