Get Adobe Flash player

แอลเอเคาน์ตี้เพิ่มงบ9ล้านดอล ในโครงการแก้ปัญหาคนไร้ที่อยู่

Font Size:

แอลเอเคาน์ตี้ เพิ่มงบให้เมือง เพื่อต่อสู้กับปัญหาคนไร้ที่อยู่อีก 9 ล้านเหรียญ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 บอร์ดออฟซูพเพอร์ไวเซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ได้อนุมัติเงินจากงบประมาณของ Measure H จำนวน 9 ล้านเหรียญ ไปในการช่วยเหลือเมืองในการลงมือทำโครงการที่เกี่ยวกับการต่อสู้และป้องกันปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะเพื่อต่อยอดแนวคิดที่จะต่อสู้กับปัญหาคนไร้ที่อยู่ สิ่งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อการทำให้ความร่วมมือระหว่างเคาน์ตี้และเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งเป็นการรวมพลังกันเพื่อจัดการกับวิกฤตของมนุษยชนที่ซับซ้อน บอร์ดยังได้อนุมัติคำขอจากคณะกรรมการผู้ดูแลปัญหาคนไร้ที่อยู่ของนครลอสแอนเจลิส ในการขอใช้เงินทุนจากโครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่ฉุกเฉินจำนวน 3 ล้านเหรียญ เพื่อนำไปสนับสนุนการลงมือจัดทำแผนงานอีกด้วย

การจัดสรรงบประมาณใหม่นี้ สอดคล้องกับความร่วมมือของเคาน์ตี้และเมืองที่จะพัฒนาวิธีการที่สร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น เมือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 เมืองหลายเมืองได้รับทุนในการวางแผนที่จะพัฒนาโครงการเฉพาะ สำหรับการป้องกันและต่อสู้กับปัญหาคนไร้ที่อยู่โดยผ่านความคิดริเริ่มโดยความร่วมมือของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ร่วมกับยูไนเต็ดเวย์แห่งมหานครลอสแอนเจลิส และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดสรรเงินทุนมากกว่า 2 ล้านเหรียญ โดยบอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ ในครั้งนั้นมีเมืองจำนวน 40 เมืองที่ได้นำเสนอแผนงาน และได้รับการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั่วทั้งบริเวณ (สามารถดูแผนงานของเมืองเหล่านี้ได้ที่ https://bit.ly/2PCBPG3)

“ความแน่ใจของผู้หญิง ผู้ชายและเด็กทุกคนว่าจะมีหลังคาคุ้มหัวที่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้น แต่อย่างไรก็ตามการจบปัญหาการไร้ที่อยู่ต้องการความพยายามที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และเราต้องการผู้นำในท้องถิ่นที่มีความคิดที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน” ซุพเพอร์ไวเซอร์ ฮิลด้า แอล โซลิส กล่าว “จากการลงมติในวันนี้ ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ย้ำถึงความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลในท้องถิ่น ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากเรา เราจะต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีหากว่ามันจะเป็นการแก้ไขวิกฤตคนไร้ที่อยู่ในท้องถิ่นของเราอย่างมีประสิทธิภาพ”

“การกระทำของบอร์ดในวันนี้เพื่อแบ่งเงินทุนจาก Measure H ให้กับเมืองทั่วทั้งเคาน์ตี้เป็นการแสดงถึงความร่วมมือกันของชุมชนและเป็นเครื่องหมายสำคัญของความคิดริเริ่ในโครงการ Homeless Initiative ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้” ซุพเพอร์ไวเซอร์ มาร์ค ริดลีย์-ธอมัส กล่าว “จากการทำงานร่วมกันกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานกันอย่างหนักในการให้บริการกับชุมชนที่มีความอ่อนไหว นี้เป็นโอกาสที่เราจะพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนของเราให้เข้มแข็งขึ้น”

“เรากล่าวกันอยู่เสมอว่าเคาน์ตี้ จะไม่สามารถแก้ไขวิกฤตคนไร้ที่อยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง” ซุพเพอร์ไวเซอร์ เจนิส ฮาห์น กล่าว “ทุกเมืองและทุกชุมชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมและทำงาน ในส่วนของตนเองอย่างเท่าเทียมเพื่อที่จะช่วยชุมชนที่มีคนไร้ที่อยู่ของเรา แผนงานของเมืองที่มีเป็นเส้นทางที่ดีที่จะนำไปทำต่อและข้าพเจ้ารู้สึก ได้รับกำลังใจจากเมืองหลายเมืองที่พร้อมและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา”

“เมืองหลายเมือง มีบทบาทที่สำคัญและมีมุมมองที่เฉพาะตัวต่อการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่อยู่ และเคาน์ตี้ก็ได้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากร อุปสรรคและมุมมองที่มีความจำเพาะของแต่ละเมืองเหล่านี้” ฟิล แอนเซล ผู้อำนวยการโครงการ Homeless Initiative ของเคาน์ตี้กล่าว “การให้เงินทุนนี้เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งสำหรับเมืองหลายเมือง ที่จะร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในเคาน์ตี้และช่วยทั้งแต่ละบุคคลและครอบครัวในการย้ายพวกเขาออกจากสภาพไร้ที่อยู่อาศัยไปอยู่ในสภาพของผู้มีที่อยู่”

เงินทุนนี้ จะได้รับการส่งต่อไปยังเมืองหลายเมืองโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า RFP ด้วยความร่วมมือกับ Funders Collaborative โดย RFP จะให้เงินทุนช่วยเหลือเมืองเพื่อเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัย ทั้งแบบช่วยเหลือและแบบชั่วคราวให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาไร้ที่อยู่ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริการของเคาน์ตี้ที่มีให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาไร้ที่อยู่ หรือมีความเสี่ยงที่จะไร้ที่อยู่อาศัย โดยRFP จะถูกบัญญัติเพื่อจะออกนำใช้ในเดือนนี้

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)