Get Adobe Flash player

แอลเอเคาน์ตี้เดินหน้าก้าวใหญ่ สู่ผู้นำโลก วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Font Size:

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ เดินหน้าก้าวใหญ่ไปสู่การเป็นผู้นำของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้เดินหน้าก้าวใหญ่ ไปสู่การสนับสนุนระบบนิเวศของธุรกิจที่สว่างสดใสเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้สามารถไปถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการที่เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านสุขภาพของโลก

ที่งาน 2018 Bioscience Summit ซึ่งจัดขึ้นโดยซุพเพอร์ไวเซอร์ มาร์ค ริดเล่ย์-ธอมัส ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ประกาศถึงการสร้างองค์กร Bioscience Los Angeles County หรือที่มีชื่อย่อว่า BioLA ซึ่งจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งนวัตกรรมและจุดศูนย์รวมของผู้ประกอบการรัฐบาล สถาบันวิจัยและนักลงทุนภาคเอกชน เพื่อเร่งกิจกรรมการก่อตั้งธุรกิจใหม่และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วทั้งบริเวณ การเดินหน้านี้ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเคาน์ตี้ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะเป็นผู้นำของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

“ด้วยงบประมาณ 8.7 ล้านล้าน เหรียญที่เราได้ลงไปให้กับบริการทางด้านสุขภาพ ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ลงทุนอย่างเด่นชัดต่อความสำเร็จของภาคธุรกิจในส่วนของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในด้านของการพัฒนานวัตกรรมที่จะพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของชีวิต” ผู้อำนวยการบริหารของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ซาชิ เอ ฮาไม กล่าว

“ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ได้ผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีความสำคัญเป็นจำนวนมากอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเราสมควรที่จะได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการและนักลงทุนให้ได้มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์บริษัทที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ของสหรัฐอเมริกา” ซุพเพอร์ไวเซอร์ มาร์ค ริดเล่ย์-ธอมัส กล่าว “BioLAจะเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะอุทิศให้กับการเติบโตของระบบนิเวศ ของนวัตกรรมนี้แต่เพียงอย่างเดียว

ระหว่างงานซัมมิตซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย  Loyola Marymount University มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารระบบให้บริการทางสุขภาพ ผู้นำทางด้านการศึกษาและนักลงทุนจำนวนมากกว่า 300 คน มาพูดคุยกันถึงกลวิธีในการขยายภาคอุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ อันได้แก่ การช่วยเหลือบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ การกระจายเงินทุน และการสร้างแรงงานที่มีความชำนาญ

“BioLAจะเป็นตัวจักรสำคัญในการเชื่อมประสานระหว่างชุมชนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อจะขับเคลื่อนการค้นพบ และการพัฒนาการรักษาและดูแลผู้ป่วย” ประธานและผู้อำนวยการบริหารของ Biomedical Growth Strategies ซูซาน อาร์ วินแทม-แบนนิสเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปรายที่งานซัมมิทกล่าว “กุญแจที่จะเปลี่ยนลอสแอนเจลิสให้เป็นศูนย์กลาง ของนวัตกรรมชั้นนำคือองค์กรอิสระอย่าง BioLAซึ่งมีเป้าหมายขององค์กร เพียงอย่างเดียวที่จะทำให้ระบบนิเวศของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมีความเข้มแข็งและคงอยู่โดยผ่านการร่วมมือ การลงทุนอย่างมียุทธวิธีและการเร่งเพิ่มกิจกรรมการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา”

“ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จำเป็นจะต้องทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในด้านความโปร่งใส ความหลากหลาย และการนำไปปฏิบัติได้” ผู้อำนวยการบริหารของสถาบัน Larta Institute โรฮิต ชูคลา อีกหนึ่งในผู้ร่วมอภิปรายกล่าว “ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่จะช่วยเหลือ ในการเชื่อมบริษัทที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ากับโอกาสในการพัฒนาที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ อันได้แก่ โรงพยาบาล สถาบันวิจัย และสถานีวิจัยในอวกาศ”

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในท้องถิ่นได้สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 40 ล้านล้านเหรียญต่อปีและได้สนับสนุนงานทางตรง 70,0000 ตำแหน่งและงานทางอ้อมอีก 160,000 ตำแหน่ง รวมทั้งยังมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสได้มากกว่านี้ในทุกระดับ วิทยาศาสตร์ชีวภาพถือได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวจากยุคเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ และเป็นภาคอุตสากรรมเดียวที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระหว่าง ช่วงการตกต่ำทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐ (Great Recession)

การสร้าง BioLAเป็นความคิดเริ่มต้นล่าสุดของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ในการที่จะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกจากนี้เคาน์ตี้ยัง

•           ได้ให้ทุนเกี่ยวกับตู้อบที่มหาวิทยาลัย Cal State LA และที่ LA Biomed ในวิทยาเขตHarbor-UCLA Medical Campus

•           พัฒนาสวนไบโอเทคที่วิทยาเขต Harbor-UCLA Medical Campus ขนาด 15 เอเคอร์

•           จัดสรรรงบอีก 15 ล้านเหรียญเพื่อสร้างกองทุนสำหรับการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อให้กับการเริ่มต้นธุรกิจในระยะแรก และ

•           ทำงานร่วมกับสถานศึกษาในชุมชนและผู้นำในอุตสาหกรรมในการทำโครงการlife sciences apprenticeship programs

หลังจากงานซัมมิต ผู้ดำเนินการสัมนาและผู้เข้าร่วมงานจะทำการสรุปสิ่งที่ได้นำมาพูดคุยกันและจัดตั้งแผนงานที่เรียกว่า “Bioscience Action Plan” สำหรับการทำงานในบริเวณนี้ ซึ่งจะมุ่งความสนใจไปที่การระบุเป้าหมายที่สามารถทำได้และการตั้งหลักไมล์ของการวัดความสำเร็จ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้สามารถดูได้จากเวบไซด์economicdevelopment.lacounty.gov/bioscience/ หรือ biolac.org/

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)