Get Adobe Flash player

บอร์ด ออฟ ซูพเพอร์ไวเซอร์ อนุมัติกม.คุมการเลี้ยงไก่ตัวผู้

Font Size:

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 บอร์ดออฟซูพเพอร์ไวเซอร์ได้อนุมัติออกกฏหมายจำกัดจำนวนการเลี้ยงไก่ตัวผู้ ในบริเวณที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นเมืองในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้

สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการชนไก่อย่างผิดกฏหมายและการทำผิดทางอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการร้องเรียนจากมลภาวะทางเสียงและกลิ่นซึ่งเกิดขึ้นจากการเลี้ยงไก่ตัวผู้เป็นจำนวนมาก ส่วนการเลี้ยงไก่ตัวเมียที่ออกไข่ให้นั้นยังไม่ได้ถูกบังคับตามกฏหมายฉบับนี้เมืองหลักๆ  ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ห้ามหรือจำกัดการเลี้ยงไก่ตัวผู้ไปแล้ว และหลายเคาน์ตี้ในแคลิฟอร์เนียก็ได้ผ่านใช้กฏหมายลักษณะเดียวกันนี้ไปแล้วด้วยเช่นกัน

 “เรามีความยินดีที่บอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้เดินหน้าในก้าวที่สำคัญต่อการปกป้องคุณภาพชีวิตของสัตว์และความปลอดภัยของชุมชน ซึ่งจะทำให้สัตว์เหล่านั้นมีจะมีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลของกฏหมายฉบับนี้” ผู้อำนวยการของ DACC มาร์เซีย เมเยด้า กล่าว

กฏหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน โดยระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมศกนี้ DACC จะทำงานร่วมกับเจ้าของไก่ตัวผู้เพื่อปรับปรุงสภาพการเลี้ยงให้ถูกต้องตามกฏหมายโดยผ่านให้ความรู้และการเข้าถึงชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางเสียง สภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และการที่สัตว์ถูกทารุณหรือปล่อยปละละเลยเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องมีการบังคับใช้อย่างทันที โดยเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 DACC จะเริ่มต้นบังคับใช้การจำกัดจำนวนไก่ตัวผู้ที่ได้ระบุไว้ในกฏหมายตามจำนวนข้างล่างนี้

ขนาดของที่ดิน น้อยกว่า 0.5 เอเคอร์    จำนวนไก่ตัวผู้ที่เลี้ยงได้สูงสุด 2 ตัว ขนาดที่ดิน 0.5-1.0 เอเคอร์        เลี้ยงได้สูงสุด 4 ตัว, ที่ดิน 1-5 เอเคอร์   ไก่ตัวผู้ที่เลี้ยงได้สูงสุด 6 ตัว

และขนาดของที่ดินมากกกว่า 5 เอเคอร์ เลี้ยงไก่ตัวผู้ได้สูงสุด 10 ตัว

เจ้าของไก่ผู้ประสงค์จะเลี้ยงไก่มากกว่าจำนวนที่อนุญาต อาจสามารถทำเรื่องขอใบอนุญาตประเภทanimal facility ได้ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 25 เหรียญและจะต้องมีการตรวจสอบบริเวณทุกปี ข้อกำหนดนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่ม 4-H และ FFA ซึ่งมีเป้าหมายในการให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีที่ดินขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถเลี้ยงไก่ตัวผู้ได้มากกว่า 25 ตัว เนื่องจากจำนวนนี้เป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือกลุ่มที่ชอบสัตว์ปีกและเลี้ยงลูกไก่ในบริเวณนอกเขตเมืองเป็นงานอดิเรก

เจ้าของไก่ตัวผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโทร.ติดต่อไปที่ DACC Business Licensing Division หมายเลข (562) 345-0323 รวมทั้งสามารถอ่านกฏหมายที่นำมาบังคับใช้ได้ทั้งหมดที่เวบไซด์ของ DACC คือ www.animalcare.lacounty.gov.

ส่วนผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับไก่ตัวผู้ในเขตที่ DACC ดูแลอยู่สามารถรายงานได้ที่ http://animalcare.lacounty.gov/animal-noise-complaint-form/

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)